Настановча зустріч здобувачів І року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота з науковими керівниками (23.09.20)

23 вересня 2020 року відбулася настановча зустріч аспіратів першого року навчання кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини з науковими керівниками: Лях Тетяною Леонідівною, кандидатом педагогічних наук, доцентом, завідувачем кафедрою; Петрочко Жанною Василівною, доктором педагогічних наук, професором, гарантом освітньої програми; Веретенко Тетяною Григорівною, кандидатом педагогічних наук, професором; Спіріною Тетяною Петрівною, кандидатом педагогічних наук, доцентом; Лютим Вадимом Петровичем, кандидатом педагогічних наук, доцентом. 

 

zustrich 23 09 2020 1   

Цього року на навчання до аспірантури Університету за освітньо-науковою програмою 231 «Соціальна робота» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти вступило 5 осіб.

Завідувач кафедрою Лях Тетяна Леонідівна привітала присутніх з долученням до наукової спільноти Київського університету імені Бориса Грінченка та Інституту людини, зокрема; ознайомила зі змістом основних нормативно-правових документів, які регламентують навчання в аспірантурі; зупинилась на правах та обов’язках аспірантів, особливостях організації освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, зокрема в умовах карантинних обмежень.

Гарант програми – Петрочко Жанна Василівна поінформувала щодо алгоритму затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів та акцентувала увагу на важливості дотримання академічної доброчесності і відповідальності у разі її порушення; підкреслила про необхідність публікувати результати досліджень у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science, а також ознайомила з можливостями, які можна отримати через участь у програмах академічної мобільності.

Веретенко Тетяна Григорівна наголосила на ресурсах, якими можуть скористатися аспіранти, а саме:

  • електронний каталог видань;
  • електронний інституційний репозиторій;
  • наукові фахові видання Університету, де можна оприлюднити результати власних досліджень;
  • підбір журналів у Scopus/Web of Science;
  • перевірка робіт на плагіат (Unicheck, StrikePlagiarism).

Наукові керівники здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти звернули увагу на особливості оформлення і затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів наукової роботи, наголосили на необхідності користування корпоративною поштою, а також зупинилася на важливих питаннях організації освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.