Збори членів (делегатів) Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту людини

   19 жовтня 2020 року відбулися Збори членів (делегатів) Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Під час зборів делегати мали змогу ознайомитися зі звітом чинного голови Наукового товариства Інституту людини Паламарчука Михайла Євгенійовича.

Також відбулися перевибори голови та заступника голови Наукового товариства.

Головою Наукового товариства Інституту людини обрана Черкасова Анастасія Андріївна, аспірантка 1 року навчання спеціальності 053 «Психологія», викладач кафедри практичної психології.

Заступником голови обраний Яцков Дмитро Вікторович, студент 3 курсу спеціальності 053 «Психологія», освітня програма «Практична психологія».

Секретарем Наукового товариства за поданням голови призначена Кулик Дар'я Віталіївна, аспірантка 1 року навчання спеціальності 053 «Психологія», викладач кафедри практичної психології.

 

   Дякуємо попередньому керівному складу за роботу та бажаємо новообраним голові, заступнику голови плідної та натхненної роботи!