Зустріч з Пухою Катериною, к. пед. наук, координаторкою проєктів ВГЦ «Волонтер»

13 березня 2020 року Тетяною Григорівною Веретенко, професором кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, к. пед. наук, організовано та проведено традиційну зустріч із науковцем-практиком.

 

Цього разу, вона відбулася у віртуальній кімнаті програми Google Hangouts Meet.

І наш гість і знову був особливий!

 

Це Катерина Володимирівна Пуха – координатора проектів Всеукраїнського громадського центру «Волонтер», кандидат педагогічних наук за спеціальності 13.00.05 – Соціальна педагогіка, авторка надзвичайно цікавих соціальних проектів та тренінгових програм по роботі з підлітками, які перебувають у конфлікті з законом, випускниця Університету Грінченка.

 zustrich 13 03 2020

 

Участь у заході взяли аспіранти освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота», студенти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

 

Катерина Володимирівна радо поділилася зі слухачами нюансами розробки та написання соціальних проектів в межах наукового інтересу. Детально представила етапи реалізації надпопулярного в Києві та Київській області сучасного соціального проекту «Студії розвитку» ВГЦ «Волонтер», який виник за ініціативи наших студентів спеціальності «Соціальна робота» – Вікторії Качуровської (освітня програма «Соціальна педагогіка») та Юлії Рогозної (освітня програма «Соціальна робота»).

 

Цьго разу найбільше питань до спікера було від аспірантів. І це не дивно, бо перед нами людина, яка пройшла шлях від випускниці Університетського коледжу до випускниці аспірантури з успішним захистом кандидатської дисертації! Особливо цінними були рекомендації щодо пошуку ресурсів щодо міжнародного стажування для науковців та студентів таких, як: «Гурт», «Громадський простір», сайти посольств, благодійні та освітні фонди.

 

За словами Катерини Володимирівни Пухи: «Академічна мобільність та міжнародне стажування стали тим спусковим механізмом для вибору теми мого дисертаційного дослідження – «Профілактика агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації». Саме в процесі міжнародної мобільності я «виносила» тему для наукового пошуку!». Також, вона наголосила, що, на жаль, саме знання іноземних мов може стати особистим бар’єром у науковців для участі у міжнародних проектах або стажуваннях. Необхідно не боятися і не соромитися свого рівня володіння іноземною мовою, адже саме такий досвід дає змогу підвищити власний рівень та спонукає до більш активного вивчення мов. Також були озвучені рекомендації та приклади власного досвіду щодо заохочення різних груп отримувачів соціальних послуг до співпраці зі спеціалістом-практиком або науковцем.

 

Катерина Володимирівна Пуха підкреслила, що її організація ВГЦ Волонтер відкрита до співпраці, оскільки Центр на 90% складається із соціальних працівників, соціальних педагогів – випускників Університету Грінченка.

 

На питання професора Жанни Василівни Петрочко, гаранта освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота», щодо рекомендацій на покращення освітньої програми аспірантів, К.В. Пуха порекомендувала звернути увагу на практико орієнтовану та пошукову складові освіти при навчанні аспірантів. «Дуже важливо розвивати навичку пошуку різноманітних ресурсів для саморозвитку майбутнього науковця та для вибору цікавого дизайну власного дослідження. Не слід соромитися звертатися за порадою та підтримкою до наукового керівника! Він є тією людиною, яка порадить, надихне та підкаже декілька шляхів подальших дій, а вибір, звісно, буде за аспірантом!» зазначила Катерина Володимирівна Пуха.

 

 

На зустрічі з великою вдячністю та смутком у серці згадували надзвичайну людину та справді великого науковця у царині соціальної педагогіки та соціальної роботи - професора Безпалько Ольгу Володимирівну. Саме вона була тим науковим керівником, яка дійсно знала коли та як саме підтримати і не дала покинути наукову стежину нашому спікеру.