Фокус-група з аспірантами спеціальності 231 Соціальна робота (29.01.2020)

    29 січня 2020 року відбулася фокус-група з аспірантами кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. Участь у ній взяли аспіранти 1-3 років навчання зі спеціальності «Соціальна робота».

 

               fokus hrupa z aspirantami 29 01 20 1   fokus hrupa z aspirantami 29 01 20 2

   "Ми провели її з метою покращення якості організації освітнього процесу, удосконалення освітньої програми підготовки докторів філософії, обговорення мобільності аспірантів, їхніх можливостей оприлюднювати і обговорювати власні наукові досягнення в публікаціях у рейтингових журналах, а також на міжнародних конференціях, семінарах" -  зазначила модератор фокус-групи Тетяна Петрівна Спіріна, кандидат педагогічних наук,  доцент.

   "Невимушене спілкування з аспірантами дало змогу визначити їхнє бачення щодо організації освітнього процесу з метою покращення якості освіти та удосконалення освітньої програми. Такий спосіб комунікації для нас, як це не шкода визнати, новий. Та ми готові до змін заради якісної освіти. Тепер є над чим поміркувати спільно з гарантом освітньої програми і викладачами на найближчому засіданні кафедри. Дуже корисний зворотний зв'язок!" -  поділилася своїми враженнями Тетяна Леонідівна Лях, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, модератор фокус-групи. 

 

fokus hrupa z aspirantami 29 01 20 3