Акредитаційна експертиза

 В період з 19 до 21 червня 2019 року на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини проходила чергова акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напрямку 6.010106 «Соціальна педагогіка».  Експертизу проводили: Москальова Людмила Юріївна, професор кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук та  Петрюк Ірина Михайлівна, завідувач кафедри педагогіки і соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних наук, доцент.

 akredytatsiyna ekspertyza 21 06 19 1

   Шановна комісія гідно оцінила наявний кадровий потенціал, рівень науково-дослідної роботи, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, а також організацію освітнього процесу в Інституті та на кафедрі.

 

akredytatsiyna ekspertyza 21 06 19 2

   Комісія прийняла рішення, що напрям підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» у Київському університеті імені Бориса Грінченка може бути акредитований за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.