Акредитаційна експертиза

                  В період з 19 до 21 червня 2019 року на кафедрі практичної психології Інституту людини проходила чергова акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів з напряму 6.030103 «Практична психологія». Експертизу проводили: Радчук Галина Кіндратівна, завідувач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор психологічних наук, професор, та Комар Таїсія Василівна, професор кафедри психології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор психологічних наук, доцент.

 

Akredytatsiyna ekspertyza 21 06 19 1

 

        Шановна комісія гідно оцінила наявний кадровий потенціал, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, а також організацію освітнього процесу в Інституті людини та на кафедрі. Комісія прийняла рішення, що напрям підготовки 6.030103 «Практична психологія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка може бути акредитований за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

 

Akredytatsiyna ekspertyza 21 06 19 2