Відбувся семінар «Підготовка наукової статті до публікації у міжнародному рейтинговому журналі»

23 листопада 2016 року в Інституті людини Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся семінар «Підготовка наукової статті до публікації у міжнародному рейтинговому журналі»

Scopus WebOfScience

Ведуча семінару, Тетяна Леонідівна Лях, заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент, у своїй презентації зосередилася на загальних положеннях, знання яких дозволять починаючому автору зробити перші кроки і уникнути багатьох помилок, а досвідченому автору допоможуть вдосконалити навички написання наукових статей.

Scopus WebOfScience 4

Мета семінару: у доступній формі розповісти викладачам та аспірантам про те, як написати і підготувати рукопис наукової статті, щоб вона відповідала стандартам, прийнятим в міжнародній системі наукових публікацій.

Учасники семінару познайомилися з критеріями оцінки ефективності наукової діяльності, проаналізували звіти з наукової роботи, дізналися про індекс цитування та особливості наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. 

Питанню «закони жанру написання статті до міжнародного наукометричного видання» було присвячено основну частину часу. Учасники мали можливість познайомитись із логікою міжнародного публікаційного процесу, розглянути типову структуру наукової статті та особливості побудови кожного її компоненту.

Наприкінці семінару було здійснено огляд журналів, що входять до наукометричної бази даних Scopus, та сфокусовано увагу на механізмі їх пошуку, перевірки й відбору. 

Наступний етап – створення власних статей та підготовка її до публікації у міжнародному рейтинговому журналі. 

Трошки надихаючих відгуків:

 «Дякую за семінар! Він був цікавим та інформативним. Змусив задуматись, викликав певний емоційний стан, виникли різні роздуми, з’явились питання... Тобто… окреслено орієнтир, куди рухатись. Дякую!» (І.В. Музиченко, доцент кафедри практичної психології);

«Вдало підібрано концепцію щодо розвитку мотивації та готовності викладачів Інституту людини долучитися до процесу написання та публікації статті у Скопус та інших міжнародних виданнях. Виклад матеріалу мав логічно побудовану структуру, був насичений прикладами та актуальною інформацією. Ми отримали готовий кейс щодо підготовки та публікації статей та гарну підтримку від керівництва. Особисто в мене виникла чітка і проста схема щодо специфіки статті, підтвердження власних гіпотез щодо вимог та бажання діяти!» (І.О. Цибулько, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, член Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених Інституту людини);

«Участь у семінарі дала мені змогу структурувати інформацію про бібліографічну і реферативну базу даних Scopus. Організатор заходу Т.Л. Лях підштовхнула до використання цієї бази як інструменту для опублікування власних статей у наукових виданнях та відстеження їх цитування. Проведення подібних семінарів та активна участь співробітників, на моє переконання, є однією зі складових інтеграції у всесвітнє науково-інформаційне середовище і результат удосконалення професійного та лідерського Я особистості» (В.В. Фурман, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології);

«Так і хочеться сказати словами фокусника: «Фокус-Scopus!», а замість чарівної палички запевнити колег, що в Інституті людини запланована серія семінарів і тренінгів, які сприятимуть науковим дослідженням, появі статей у міжнародних рейтингових журналах!» (Т.Л. Лях, заступник директора з наукової роботи, ведуча семінару).