Інститутський форум "Навчання, засноване на дослідженні у системі забезпечення якості освіти"

      03 листопада 2016 року в Інституті людини Київського університету імені Бориса Грінченка відбувсся Інститутський форум "Навчання, засноване на дослідженні у системі забезпечення якості освіти". Модератором Інститутського форуму була Н.А. Клішевич, к.пед.н., доц., заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини. На основі попереднього аналізу змісту навчальних дисциплін викладачі Інституту людини презентували свої напрацювання із застосуваня в освітньому процесі елементів навчання на дослідницькій основі. 
Instutut forum7
     Так, із узагальненими результатами контент-аналізу виступив Р.О. Павлюк, к.пед.н., заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи (тема доповіді: "НАВЧАННЯ НА ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ОСНОВІ В ІНСТИТУТІ ЛЮДИНИ: РЕЗУЛЬТАТИ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ"); представники кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти О.П. Таран, к.психол.н., доц., доцент кафедри, Г.В. Супрун, викладач кафедри, Н.М. Бабич, викладач кафедри (тема доповіді: "НАВЧАННЯ, ЗАСНОВАНЕ НА ДОСЛІДЖЕННЯХ: МЕТОД CASE-STUDY"); представники кафедри практичної психології та студенти А. Стрельченко, студентка ІІІ курсу напряму підготовки "Практична психологія", А.В. Гафіатуліна, викладач, аспірант кафедри, І.В. Музиченко, к.психол.н., доцент кафедри (тема доповіді: "НАУКОВЕ РОЗМАЇТТЯ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ"); представники кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи О.М. Денисюк, к.пед.н., доц., доцент кафедри, Н.Є. Тимошенко, к.пед.н., доцент кафедри (тема доповіді: "НАВЧАННЯ, ЗАСНОВАНЕ НА ДОСЛІДЖЕННІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ДОСВІД КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ"); представники кафедри загальної, вікової та педагогічної психології О.П. Сергєєнкова, д.психол.н., проф., завідувач кафедри, Т.П. Цюман, к.пед.н., доц., доцент кафедри, В.В. Фурман, к.психол.н., старший викладач кафедри (тема доповіді: "ДОСЛІДНИЦЬКЕ ПАРТНЕРСТВО В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ").
Instutut forum16
     Приємно на Інститутському форумі було бачити колег-однодумців: О.Б. Жильцова, к.пед.н., доц., проректора з науково-методичної та навчальної роботи, колег із Університетського коледжу та Інституту післядипломної педагогічної освіти.