Вчена рада Інституту людини 16.02.16

План роботи вченої ради, яка запланована на 16 лютого 2016 року на 14:30 (ауд.319).
Питання, які виносяться на розгляд:

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії  студентів денної форми навчання (доповідач – Клішевич Н. А.)

2. Про підготовку робочих навчальних програм (доповідач – Клішевич Н. А.)

3. Про підсумки рейтингу професорсько-викладацького штату Інституту за 2015 рік (доповідач – Безпалько О. В.)

4. Про участь Інституту у рейтингу Інтернет-присутності Вебометрікс (Webometrics) (Горбатюк С. В.)

5. Різне:

- про затвердження теми наукового дослідження Столярчук О. А. «Психологія становлення професійного універсуму особистості майбутнього фахівця» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (доповідачі – Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А.);

- про затвердження теми наукового дослідження Шпильової І. С. «Психологічні чинники формування толерантності у молоді в умовах міграційної кризи» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (доповідачі – Сергєєнкова О. П.).