Рейтинг академічної успішності студентів денної форми навчання регіонального замовлення за результатами літньої екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

Спеціальність "Психологія" (освітні програми "Психологія", "Практична психологія") - ЗАВАНТАЖИТИ
Спеціальність 231 "Соціальна робота" (освітні програми "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка") - ЗАВАНТАЖИТИ
Спеціальність "Спеціальна освіта" (освітня програма "Логопедія") - ЗАВАНТАЖИТИ
 
Перелік пільгових категорій, яким призначається соціальна стипендія - ЗАВАНТАЖИТИ