Конкурс на переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

Perevedennya 2019

 

Наявні бюджетні місця

 

Напрям підготовки/спеціальність

Курс

Кількість вільних місць

Психологія

ІV

3

Спеціальна освіта

(Освітня програма «Логопедія»)

ІІ

2

Спеціальна освіта

(Освітня програма «Логопедія»)

ІІІ

1

Спеціальна освіта

(Освітня програма «Логопедія»)

ІV

1

Соціальна робота

(Освітні програми «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка»)

ІІІ

1

Соціальна педагогіка

ІV

3