Засідання Вченої ради (23.01.2019)

   Дата: 23 січня 2019 року

   Час: 14:30 год.

  Місце проведення: 210 ауд.  

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження робочих програм для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії на ІІ семестр 2018-2019 н.р. (доповідачі – О.М. Лозова, Т.Г. Веретенко)

2. Про затвердження програм для підсумкової атестації студентів заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня, напрям підготовки «Соціальна педагогіка», «Практична психологія». (доповідачі: О.М. Лозова, Т.Г. Веретенко)

3. Про затвердження переліку вибіркових навчальних дисциплін (доповідач: Павлюк Р.О.)

4. Про рекомендацію ЕНК до використання у освітньому процесі у режимі 50/50 (доповідач: Павлюк Р.О.)

5. Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів першого року навчання (доповідач: Т.Г. Веретенко, О.П. Сергеєнкова)

 

Примітка: аспіранти першого року навчання.

 

231 Соціальна робота

1.Салата Каріна Олександрівна

 

053 Психологія

1.Жильцов Андрій Олексійович

2.Пристай Ольга Володимирівна

 

6. Про затвердження тем магістерських робіт студентів другого (магістерського) рівня, освітня програма «Практична психологія» ‑ заочна форма навчання; освітня програма» Психологія» ‑ денна форма навчання.

7. Узгодження та затвердження остаточних тем магістерських робіт студентів другого (магістерського) рівня, освітня програма «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Логопедія».

8. Різне.