Засідання кафедри практичної психології (19.06.2018)

  Дата: 19 червня 2018р.

 Час: 12:00

 Місце проведення: 235 ауд.

Порядок денний:

 

1. Рекомендація до друку рукопису монографії О.А. Краєвої «Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці» (автор та експерти)

2. Аналіз виконання кафедральних обов’язків викладачами (О.М. Лозова)

3. Затвердження розподілу кафедральних обов’язків на 2018-2019 н.р.

4. Про наповненість ЕНК дисциплін заочної форми навчання (О.М. Лозова)

5. Звіт студентів групи ППм-1-17-1.4д з виконання теоретичних розділів магістерських робіт (Т.М. Маланьїна)

6. Затвердження теми дисертаційного дослідження Литвиненко О.О.

7. Різне