Державні премії молодим науковцям

Шановні колеги, зверніть, будь ласка, увагу! 

 

 Назва: Державна премія України в галузі науки і техніки 

 Присуджується за: видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

 Кому: науковим працівникам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам, іншим вченим та інженерно-технічним працівникам наукових установ (організацій), вищих навчальних закладів, організацій та підприємств як індивідуально, так і у складі колективу претендентів (не більше 8 осіб).

 Дата подачі: щороку до 01 квітня.

 Детальна інформація: http://www.kdpu-nt.gov.ua/content/polozhennya-pro-derzhavnu-premiyu-ukrayini-v-galuzi-nauki-i-tehniki-0

 Порядок розгляду робіт: http://www.kdpu-nt.gov.ua/content/poryadok-rozglyadu-robit 

 

 

 

 Назва: Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим.

 Присуджується за: за вагомі наукові здобутки при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

 Кому: автору (колективу претендентів або співавторів – не більше 4-х осіб). Вік: до 35 років.

 Дата подачі: щороку до 01 квітня.

 Детальна інформація: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/775-16#n15