Правила бібліографічного опис​у

Шановні науковці!

     З метою правильності оформлення списку використаних джерел до дисертаційного дослідження пропонуємо вам ознайомитися з Державним стандартом  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006  "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"  та прикладами бібліографічного  опису документів

Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень  українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-2013. – [Чин. від 01.01.2014 р.] 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ 7.12-93. – Переизд. – [Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. в д. 01.07.1995 г.]. – М. : Госстандарт России, 2008. – 15 с. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках : ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). - Взамен ГОСТ 7.11-78 ; Введ. 01.09.2005. – М. : Стандартинформ, 2005. - IV, 82 с.

Вимоги до публікацій, що подаються для бібліографічного покажчика 

 
dgerela