KSIO
Контактна інформація

o.martynchuk@kubg.edu.ua
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 317-А

Мартинчук Олена Валеріївна

завідувачка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

доктор педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Спеціальна педагогіка»

«Загальна та спеціальна педагогіка з історією»

«Інклюзивна освіта»

«Актуальні проблеми та методологія досліджень у спеціальній та інклюзивній освіті»

Біографія

У 1989 р. закінчила (з відзнакою) Білоцерківське педагогічне училище за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У 1994 р. закінчила (з відзнакою) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія (Сурдопедагогіка)».

Протягом 1995-1999 р.р. навчалась в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

З 1993 по 1997  рр. працювала у спеціальній школі-інтернаті для глухих дітей  № 6 м. Києва.

По закінченню аспірантури викладала у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (1999-2008 р.р.).

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.03 Корекційна педагогіка.

З 2008 року працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Отримала вчене звання доцента кафедри методик і технологій дошкільної освіти у 2010 році.

З вересня 2013 р. очолила кафедру спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, яка у 2019 р. перейменована на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.

У 2019 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.03 Корекційна педагогіка в Інституті спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Член Науково-методичної комісії  із загальної та професійної освіти (підкомісії 016 Спеціальна освіта) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, у складі якої здійснювала розробку Стандартів вищої освіти України зі спеціальності 016 Спеціальна освіта для першого (бакалаврського) та  другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Експерт Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстр експертів, додаток від  «03» березня 2020 р. ).

У 2020 р. нагороджена знаком «Відмінник столичної освіти».

Професійний і науковий інтерес

D:Наукова діяльність Бабич НГЕРгугл.png  D:Наукова діяльність Бабич НГЕРзавантаження.png D:Наукова діяльність Бабич НГЕРвики.png D:Наукова діяльність Бабич НГЕРorcid.png D:Наукова діяльність Бабич НГЕРфейсбук.png

  • інклюзивна освіта
  • забезпечення якості інклюзивного навчання
  • професійний профіль спеціального педагога
  • підготовка вчителів-логопедів до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі

Інше

Проектна діяльність

Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні (20.01.2016 – 20.02.2017) – проект за підтримки Британської ради в Україні, Нouse of Europe «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» (учасник проекту)

Діалоги між Північною та Східною Європою щодо розвитку теоретичної та практичної перспектив інклюзії / Dialogues between Nortern and Eastern Europe on the Development of Inclusion Theoretical and Practical Perspectives (2019-2021) – міжнародний дослідницький проєкт (учасник проекту)

Студентська академічна мобільність (САМ) в Україні (2020-2021) – проект за підтримки Британської ради в Україні, Нouse of Europe  (академічний керівник проекту)

Участь у проектах у межах реалізації Меморандуму про співпрацю між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком»

Створення інклюзивного безпечного середовища у навчальних закладах і громадах (листопад 2015 – грудень 2016) –проєкт ВФ «Крок за кроком» за фінансової підтримки Фонду відкритого суспільства (Лондон, Велика Британія) та Фонду Чарльза Стюарта Мотта (Сполучені Штати Америки) (учасник проекту)

Реформа освіти: оцінка якості у міжнародному контексті (01.01.2017 – 31.03.2018) – проект ВФ «Крок за кроком» на підтримку ініціативи МОН України «Нова українська школа», що реалізується ВФ «Крок за кроком» в частині навчання вчителів початкової школи (учасник проекту)

Забезпечення перехідного періоду від раннього втручання до дитячого садка (OSF-2085/2017) (01.11.2017 – 31.05.2019) –проект ВФ «Крок за кроком» у партнерстві з ГО «Інститут раннього втручання» за фінансової підтримки Фонду відкритого суспільства (Лондон, Велика Британія) (учасник проекту)

Підвищення якості дошкільної освіти в Україні (2017-2020) –  проєкт ВФ «Крок за кроком» за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) (учасник проекту)

Інституалізація «універсального» асистента вчителя в Україні: дослідження умов для реалізації» (2019 р.) – проект ВФ «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Відкритого Суспільства (експерт проекту)

Стажування та підвищення кваліфікації

Фахове стажування у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова на кафедрі логопедії Факультету корекційної педагогіки та психології (28.11.2016-28.12.2016, довідка про проходження стажування від 03.02.2017  № 25).

Навчання у Літній школі «Зміна наявної системи оцінки спеціальних освітніх потреб у контексті переходу від медичної до соціально-інклюзивної моделі в освіті» в АУЦА (Американському університеті в Центральній Азії), Киргизстан, м. Бішкек, 3-7 липня 2017.

Навчання за програмою MASHAV «Інтеграція особливих дітей у нормативне освітнє середовище» (Ізраїль, м. Єрусалим, 05.12.2017-29.12.2017).

Онлайн стажування за програмою «Тенденції розвитку освіти та соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки: соціокультурний вимір» (International Cultural and Educational Association and National Louis University, Чикаго, США, 5 квітня 2021-10 травня 2021, 180 год.).

Навчання за програмою «Академічна доброчесність: онлай-курс для викладачів» на платформі Prometheus (2021 р.).

Наукова діяльність

2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка «Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова».

2019 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка «Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі».

Співкерівник наукової теми кафедри спеціальної та інклюзивної освіти «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» у межах реалізації наукової теми Інституту людини «Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України» (2016-2021 рр.) (номер державної реєстрації 0116U002960)

Керівник наукової теми кафедри спеціальної та інклюзивної освіти «Професійний профіль спеціального педагога у контексті забезпечення якості інклюзивної освіти» (державний реєстраційний номер: 0121U112869, дата реєстрації 08.09.2021)

Публікації

Авторка понад 90 наукових робіт у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, у тому числі 2 проіндексовані публікації у SCOPUS.

Посилання на профіль Е-портфоліо

Powered by SobiPro