Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Склад Міляєва Валерія Робертівна
Контактна інформація

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
бульвар І. Шамо, 18/2, каб. 211-А

Міляєва Валерія Робертівна

Професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології (суміщення)

Науковий ступінь, вчене звання

доктор психологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

психологія комунікації, психологія лідерства, особистість в бізнесі, конфліктологія, технології управлінського консультування

Біографія

            У 1989 р закінчила педагогічний факультет Державного педагогічного інституту ім. М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і психологія».

Досвід роботи: З 1993р. по 2008р. працювала: старший викладач кафедри вікової психології Іркутського державного педагогічного університету; доцент кафедри психології та педагогіки Академії муніципального управління (м. Київ); керівник відділу міжнародних зв’язків Академії муніципального управління; завідувач кафедри психології та педагогіки Академії муніципального управління.

З 2008 по 2011 рр. – докторант кафедри психології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

З 2012 р. займає посаду завідувача НДЛ розвитку людини Інституту психології та соціальної педагогіки та професора кафедри управління навчальним закладом Інституту лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка.

 У 1998 році захистила дисертацію на тему «Психолого-педагогічна технологія взаємодії сім’ї та школи» на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2012 році захистила дисертацію  «Психологічні основи розвитку фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації»  на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Професійний і науковий інтерес

Наукова тема: «Психологічні основи розвитку фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації».

Коло наукових інтересів охоплює дослідження психологічних основ підвищення професійної компетентності у сфері освіти, бізнесу, державної служби, інновацій у підготовці професійних психологів.

Автор понад 74 публікацій, у т.ч. у зарубіжних виданнях з проблематики психології управління, бізнесу, досліджень  професійної компетентності та розвитку лідерського потенціалу в сфері освіти, бізнесу, державної служби.

Ключові публікації(за останні 3 роки):

-          Міляєва В. Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів // Вісник  Національної академії Державної прикордонної служби [Електронне наукове фахове видання] /  Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1. 

-              Міляєва В. Психологічні закономірності та механізми розвитку професійної компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : Зб. наук. пр. / Редкол.: Огнев’юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін. – К. : Університет, 2014. – № 21. – С. 107-112.

- Миляева В.Формированиекомпетентности студента каксубъектаучебнойдеятельности // Zbiorraportownaukowych. «Naukoweprace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku». (30.12.2013 – 31.12.2013). – Zakopane: Wydawca: Sp.zo.o. «Diamondtradingtour», 2013. – t.3. – s. 24–29.

-     Міляєва В., Лебідь Н., Бреус Ю. Теоретичний аналіз поняття потенціалу особистості // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 20. – С. 405 – 415.

-          Міляєва В., Лебідь Н., Бреус Ю. Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2013. – Т. 18, Вип. 23: Психологія. – С. 53 – 61.

 

 

Інше

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Склад Міляєва Валерія Робертівна