Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Про кафедру Профіль в Google Академії

Про кафедру

Про кафедру загальної, вікової та педагогічної психології

KZVPP foto 2018

 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології функціонує з 29 грудня 2007 року.

Кафедра є випусковою для галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія, першого освітнього рівня (бакалаврського) та спеціальності 053 Психологія, другого освітнього  рівня (магістерського).  На базі кафедри функціонує аспірантура зі спеціальності 19.00.07 –  «Педагогічна та вікова психологія».

 

 В складі кафедри 19 співробітників, з них:

 

- 2 професорів

 

- 9 доцентів

 

- 6 старших викладачів

 

- 2 лаборантів

 

Очолює кафедру Сергєєнкова Оксана Павлівна, професор, доктор психологічних наук 

 

Сертифіковані Електронні навчальні курси:

 

 • «Вікова психологія»для непсихологічних спеціальностей (2 курс) (Автор: Столярчук О.А.) 
 • «Акмеологія і психологія професійної діяльності» для спеціальності «Психологія» денної форми навчання (5 курс) (Автор: Шевцова О.М.)
 • «Акмеологія» для спеціальностей «Практична психологія» та «Соціальна педагогіка» заочної форми навчання (5 курс) (Автор: Шевцова О.М.)
 • «Психологія масс» для спеціальності «Соціальна педагогіка» заочної форми навчання (5 курс) (Автор: Ткачишина О.Р.)
 • «Історія психології» для спеціальності «Практична психологія» заочної форми навчання (4 курс (Автор: Коханова О.П.)
 • «Історія психології» для спеціальності «Практична психологія» заочної форми навчання (5-6 курс) (Автор: Коханова О.П.)
 • «Психологія загальна» для спеціальності «Філологія англійська» заочної форми навчання (1 курс) (Автор: Коханова О.П.)
 • «Психологія соціальних об'єднань» (Автор: Москальов М.В.)

 

 

Наукова тема кафедри (підрозділу): «Соціально-психологічні практики розвитку людських ресурсів в суспільних інститутах».

 

 

Наукові гуртки кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 2017-2018 н.р.

 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології пропонує завітати до 6 наукових гуртків:

 

1. Формування навичок саморегуляції

 

В сучасному мінливому світі дуже важливо зберігати душевну рівновагу, щоб мати можливість приймати і реалізовувати адекватні оптимальні рішення. Головними нашими ворогами в ситуаціях невизначеності при нестачі часу є паніка чи ступор, які дезорганізують нашу діяльність. Тому першочерговою задачею кожного є формування уміння самостійно регулювати свої психічні стани: оптимізувати самопочуття, набувати позитивного настрою і просвітленої свідомості. «Тільки рівна поверхня озера здатна відобразити світло зірок». Приходьте, щоб навчитись це робити самостійно. Ви це зможете.

 

2. Організаційна психологія

Мета гуртка полягає у створенні умов для забезпечення  організаційної грамотності  психолога, що відображається у порозумінні ним специфіки сучасного стану організаційних теорій та практики, особливостей роботи психолога в різних за якістю організацій. Приходьте, щоб дізнатись та навчитись втілювати в життя ці навички. У Вас це вийде.

 

3. Студентська АРТ – студія

Імпровізація - це крок до розвитку та надзвичайних можливостей! А Плейбек – це театр імпровізації. Щоб розвиватися особистісно та професійно,  необхідно розуміти себе та оточуючих.  Плейбек-театр та інші форми інтерактивного партисипативного театру виступають в наш час діючими інструментами для забезпечення потреби суспільства в діалозі та примиренні. Театр звертається до почуттів та емоцій, проникаючи глибше, ніж інформація ззовні. Він дозволяє побачити невимовне, використовуючи для цього рух, голос, реквізит, тим самим віддзеркалюючи життя людей таким, яким воно є насправді і яким його сприймає кожен із нас. Працюючи з особистими історіями, театр створює цінність кожної людини, гуманізує спілкування один з одним, через історії взаємопов’язує людей між собою, людину - з суспільством. Усвідомлюючи своє життя через театр, у людини з'являється можливість вносити в нього якісні зміни. Таким чином, театр навчає навичкам ставити запитання, брати на себе відповідальність та діяти.

 

4. Психологічні арт-техніки

Життя – це творчість. А арт-терапія  - це шлях до розвитку, самопізнання та самовираження. Кожного дня в нашій фантазії народжуються цікаві та яскраві образи. І як часто ми даємо їм можливість реалізуватись? Чи думаємо ми про значення цього образу та його впливу на наше життя? Можливо саме зараз настав час діяти та надати свободу власним мріям і фантазіям, а внаслідок проявити їх в образах особистих творчих робіт. В межах наукового гуртка «Психологічні арт-техніки» ми створюватимемо власний витвір мистецтва, сприятимемо розкриттю твого величезного потенціалу, здобуватимемо новий досвід та горизонти пізнання себе і світу.

 

5. Міжвузівський клуб «Здоров’я студентської молоді»

 • ØВміння об’єктивно визначати і оцінювати свій стан є передумовою оптимальної діяльності.
 • ØВміння покращувати своє самопочуття, є запорукою фізичного, психічного здоров’я і успішної професійної діяльності.
 • ØВміння обґрунтовувати роль спадковості  та факторів довкілля у генезі хвороб

 

6. Психологічна безпека сучасної особистості: практики та технології

Загроз власній психологічній безпеці особистості у сучасному світі існує безліч. Проте жити щасливо і відчувати себе позитивно під снагу кожному з нас, хто володіє прикладними навичками прийняття рішень і реалізації поведінкової моделі на основі соціальних, професійних, психологічних компетенцій у сфері безпеки. Учасники студії «Психологічна безпека сучасної особистості: практики та технології» набувають конструктивних навичок копінгу,  оволодівають інтерпретативною компетентністю, техніками опанування (самоопанування) та відповідною системою дій по подоланню, вирішенню критичних ситуацій.

До роботи студії запрошуються студенти різних спеціальностей, яким цікава власна психологічна безпека!

 

 

Напрями, функції, завдання кафедри

 

Напрями, функції, завдання: підготовка кваліфікованого працівника (професіонала) відповідного рівня і профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, що вільно володіє своєю професією і орієнтується в суміжних областях діяльності, здатного до ефективної роботи в галузі психології та управління на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.

 Викладання дисциплін викладачами кафедри загальної, вікової та педагогічної психології здійснюється згідно навчальних програм, з якими можна ознайомитись на сторінці кафедри "Навчально-методична робота".

 

Сфери професійної діяльності випускників: Рішення комплексних завдань у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, обороноздатності країни, юриспруденції, управління, соціальної допомоги населенню, а також в громадських і господарських організаціях, адміністративних органах, науково-дослідних та консалтингових організаціях, які представляють психологічні послуги фізичним особам і організаціям.

 

Задачі кафедри:

• дати студентам широкі теоретичні знання про сучасний стан психології освіти

• зорієнтувати в методах вирішення прикладних психолого-педагогічних проблем сучасної шкільної освіти

• прищепити навички самостійного аналізу і вирішення проектних та експертних завдань з психологічної підтримки навчально-виховного процесу в школі

• залучити студентів в наукову, методичну та практичну роботу з психолого-педагогічної підтримки загальної освіти.

 

Методи навчання

Навчання поєднує як традиційні - лекції, семінари, практикуми - так і сучасні інноваційні методи підготовки - навчальний проектування, навчально-проблемні ігри, тренінги. Студенти кафедри проходять виробничу, педагогічну та переддипломну практику в різних освітніх установах м. Києва.

 

Публікації співробітників кафедри

 

Викладачі кафедри загальної, вікової та педагогічної психології видають підручники, навчальні та навчально-методичні посібники як для психологічних так і непсихологічних напрямків підготовки та спеціальностей.

 

 kzvpp publikacii

 

 

Співпраця

Співпраця:

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології тісно співпрацює з такими установами:

Ψ Гімназія «Потенціал»: постійно діючий науково-методичний семінар з проблем модернізації змісту і форм шкільної освіти, м.Київ (директор Малишевська А.П.);

Ψ Гімназія No 136: психологічна допомога старшокласникам при складанні ЗНО, м.Київ (директор Чорнуха І.М.);

Ψ Школа-дитячий сад «Деснянка»: м.Київ (директор Діденко Л.Ф.)

Ψ Київський міський центр здоров'я

Ψ Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Ψ Інститут проблем виховання НАПН України

Ψ Інститут обдарованої дитини НАПН України

Ψ Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського району м.Київ

 

 


 

Профіль в Google Академії

Профіль в Google Академії

Засідання кафедри 20.04.2018

Протокол №5

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 20.04.2018 року

 

 

Порядок денний: 

 

1. Звіт про стажування кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка Бутузової Л.П.

2. Обговорення відгуку на автореферат дисертації Дзюбинської Марії Ярославівни «Вікова динаміка розвитку внутрішньої картини здоров’я дітей, хворих на епілепсію» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

3. Про надання рекомендації на видачу дипломів з відзнакою.

4. Стан реалізації заходів Наукової цукерні викладачами кафедри.

5. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології програми ДЕК.

6. Різне.

 

Засідання кафедри 23.05.2018

Протокол №6

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 23.05.2018 року

 

 

Порядок денний:

 

1. Звіт про роботу 2017-2018 н.р. докторантів та аспірантів кафедри загальної, вікової та педагогічної психології.

2. Моніторинг наукової теми професорсько-викладацького складу кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

3. Затвердження відгуку на автореферат дисертації Ковальової Оксани Анатоліївни «Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителів» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

4. Звіт про стажування на кафедрі загальної, вікової та педагогічної психології доцента кафедри психології Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди Грейліх Ольги Олексіївни.

5. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії.

6. Про рекомендацію кандидатур співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології для обрання на посаду.

7. Різне.

 

Засідання кафедри 19.03.2018

Протокол №4

засідання кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 19.03.2018 року

 

 

Порядок денний:

 

1. Оцінка впровадження результатів дисертаційного дослідження докторанта третього року підготовки Столярчук О.А.

2.Рекомендація до друку монографії доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, кандидата психологічних наук, докторанта третього року підготовки Столярчук О.А. «Психологія становлення особистості фахівця в умовах різновекторності універсуму».

3. Затвердження програми стажування Лариси Петрівни Бутузової, кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

4. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри загальної, вікової та педагогічної психології презентацій Наукової цукерні.

5. Затвердження програми вступних екзаменів в  аспірантуру зі спеціальності 053 Психологія та програми додаткового випробування в аспірантуру (нефахову).

6. Про зміну наукового керівника та затвердження теми аспіранта першого року навчання спеціальності 053 «Психологія» Клепікової О.В.

7. Різне.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Про кафедру Профіль в Google Академії