Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра психології особистості та соціальних практик Про кафедру Профіль в Google Академії

Про кафедру

Про кафедру психології особистості та соціальних практик

kzvpp 2018

 

 

Кафедра психології особистості та соціальних практик (раніше кафедра загальної, вікової та педагогічної психології) функціонує з 29 грудня 2007 року.

 

Очолює кафедру Сергєєнкова Оксана Павлівна доктор психологічних наук, професор

 

Кафедра є випусковою для галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів. На базі кафедри здійснюється підготовка для здобувачів третього (освітнього-наукового) рівня «Доктора філософії» та наукового рівня «Доктора наук» зі спеціальності 053 Психологія.

 

Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад. На ній працюють 3 доктори наук з психології, 11 кандидатів наук, 2 професори та 9 доцентів.

 

Викладачі кафедри також забезпечують фахову підготовку та викладання курсів, спецкурсів психологічного профілю для студентів, що навчаються за іншими спеціальностями в Університеті. Навчальні дисципліни мають прикладне спрямування, а програми дисциплін передбачають значну кількість практико-орієнтованих, групових та творчих завдань з обов’язковими елементами проектної роботи та роботи з кейсами.

 

Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання пов’язані з психологією особистості, психологічною та інформаційно-психологічною безпекою особистості, професійною рефлексією особистості та становленням професійного образу Я, а також емоційним інтелектом та його розвитком, лідерськими компетентностями та особливостями ділової взаємодії викладачів та студентів, психологією формування особистісних стереотипів та становленням особистості фахівця в умовах фахового навчання.

 

Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими центрами підготовки фахівців у галузі соціальних та поведінкових наук в Україні та світі: Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Київський міський центр здоров'я, Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського району м.Київ, Гімназія No 136, Гімназія «Потенціал», Project Central (Канзас, США)

 

Напрями, функції, завдання кафедри

 

Напрями, функції, завдання: підготовка кваліфікованого працівника (професіонала) відповідного рівня і профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, що вільно володіє своєю професією і орієнтується в суміжних областях діяльності, здатного до ефективної роботи в галузі психології та управління на рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.

 Викладання дисциплін викладачами кафедри психології особистості та соціальних практик здійснюється згідно навчальних програм, з якими можна ознайомитись на сторінці кафедри "Навчально-методична робота".

 

Сфери професійної діяльності випускників: Рішення комплексних завдань у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, обороноздатності країни, юриспруденції, управління, соціальної допомоги населенню, а також в громадських і господарських організаціях, адміністративних органах, науково-дослідних та консалтингових організаціях, які представляють психологічні послуги фізичним особам і організаціям.

 

Задачі кафедри:

• дати студентам широкі теоретичні знання про сучасний стан психології освіти

• зорієнтувати в методах вирішення прикладних психолого-педагогічних проблем сучасної шкільної освіти

• прищепити навички самостійного аналізу і вирішення проектних та експертних завдань з психологічної підтримки навчально-виховного процесу в школі

• залучити студентів в наукову, методичну та практичну роботу з психолого-педагогічної підтримки загальної освіти.

 

Методи навчання

Навчання поєднує як традиційні - лекції, семінари, практикуми - так і сучасні інноваційні методи підготовки - навчальний проектування, навчально-проблемні ігри, тренінги. Студенти кафедри проходять виробничу, педагогічну та переддипломну практику в різних освітніх установах м. Києва.

 

Публікації співробітників кафедри

 

Викладачі кафедри психології особистості та соціальних практик видають підручники, навчальні та навчально-методичні посібники як для психологічних так і непсихологічних напрямків підготовки та спеціальностей.

 

 kzvpp publikacii

 

 

Співпраця

Співпраця:

Кафедра психології особистості та соціальних практик тісно співпрацює з такими установами:

Ψ Гімназія «Потенціал»: постійно діючий науково-методичний семінар з проблем модернізації змісту і форм шкільної освіти, м.Київ (директор Малишевська А.П.);

Ψ Гімназія No 136: психологічна допомога старшокласникам при складанні ЗНО, м.Київ (директор Чорнуха І.М.);

Ψ Школа-дитячий сад «Деснянка»: м.Київ (директор Діденко Л.Ф.)

Ψ Київський міський центр здоров'я

Ψ Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Ψ Інститут проблем виховання НАПН України

Ψ Інститут обдарованої дитини НАПН України

Ψ Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського району м.Київ

 

 


 

Профіль в Google Академії

Профіль в Google Академії

Засідання кафедри 30.04.2020

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 30 квітня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

1. Методологічне забезпечення професорсько-викладацьким складом кафедри електронних навчальних курсів та оцінювання їх студентами.

2. Обговорення плану оновлення сайту кафедри психології особистості та соціальних практик.

3. Внесення пропозицій щодо публікаційної діяльності професорсько-викладацького складу кафедри психології особистості та соціальних практик.

4. Обговорення стану реалізації відео зустрічей викладачів зі студентами.

5. Моніторинг готовності бакалаврських робіт та магістерських проектів студентів зі спеціальності 053 Психологія.

6. Обговорення та внесення коректив в відомості поточної успішності студентів в реаліях дистанційного навчання.

7. Різне.

 

Засідання кафедри 25.05.2020

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 травня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

 

1. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії.

2. Про продовження контракту доценту кафедри психології особистості та соціальних практик Подшивайловій Лідії Іванівні.

3. Про продовження контракту доценту кафедри психології особистості та соціальних практик Кутішенко Валентині Петрівні.

4. Про рекомендацію кандидатури Садової Мирослави Анатолівни, доктора психологічних наук, доцента, професора кафедри загальнонаукових соціальних та поведінкових дисциплін Одеського інституту МАУП для обрання на посаду доцента кафедри психології особистості та соціальних практик.

5. Попередній захист випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів кафедри психології особистості та соціальних практик.

6. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри підсумкової атестації студентів спеціальності 053 Психологія.

7. Уточнення та внесення коректив в підготовку та проведення вступної кампанії 2020 року.

8. Різне.

 

Засідання кафедри 25.03.2020

Порядок денний

засідання кафедри психології особистості та соціальних практик

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка

від 25 березня 2020 року (зустріч у форматі Hangoust Meet)

 

1. Обговорення стану здоров'я та соціальної гармонії професорсько-викладацького складу кафедри.

 

2. Методичні засади використання професорсько-викладацьким складом кафедри дистанційного навчання.

 

3. Внесення коректив до оцінювання студентів заочної форми навчання.

 

4. Моніторинг стану готовності магістерських та бакалаврських робіт студентів кафедри психології та соціальних практик.

 

5. Обговорення проміжних результатів грантового дослідження співробітників кафедри психології та соціальних практик.

 

6. Уточнення стану готовності проходження студентами практик за напрямом підготовки 053 «Психологія».

 

7. Обговорення професорсько-викладацьким складом кафедри підготовки та реалізації наукових заходів до Наукової цукерні та Дня кафедри.

 

8. Внесення пропозицій до підготовки «Порадників» для дітей, школярів, студентів тощо.

 

9. Різне.

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра психології особистості та соціальних практик Про кафедру Профіль в Google Академії