Види практики

Опис практики

Педагогічна практика займає особливе місце у навчальному процесі. Навчальним планом передбачає проходження здобувачами першого (бакалаврського) рівня трьох видів практики:

  1. 1.Пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика

bezvidryvna

протягом 3 семестру Ви ознайомитеся з діяльністю та обов’язками логопеда в освітніх, реабілітаційних та медичних закладах; зможете оцінити перспективи майбутнього працевлаштування; будете мати уявлення про різноманітні сфери діяльності логопеда.

bezvidryvna2

 протягом  4 семестру  Ви дізнаєтеся про особливості діяльності дошкільного навчального закладу з інклюзивною формою навчання, обов’язками асистента вихователя інклюзивної групи; навчитесь проводити психолого-педагогічне та логопедичне обстеження дітей з порушеннями мовлення;, навчально-виховну та корекційно-розвивальну роботи з дітьми дошкільного віку, які мають порушення мовлення.

  1. 2.Пропедевтична педагогічна (безвідривна) практика

PPP

-      протягом  5 семестру  Ви зануритесь у діяльність загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивною формою навчання; обов’язками асистента вчителя та логопеда інклюзивного навчального закладу; навчитесь проводити психолого-педагогічне і логопедичне обстеження дітей з порушеннями мовлення, навчально-виховну та корекційно-розвивальну роботи з дітьми молодшого шкільного віку, які мають порушення психофізичного розвитку

PPP1

 

 протягом  6 семестру  Ви поринете у діяльність спеціального дошкільного навчального закладу для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, дізнаєтеся про особливості роботи вихователя логопедичної групи та вчителя-логопеда; навчитеся проводити психолого-педагогічне і логопедичне обстеження дітей з порушеннями мовлення, навчально-виховну та корекційно-розвивальну роботи з дітьми дошкільного віку, які мають порушення мовлення.

  1. 3.Виробнича (педагогічна) практика

VPP

  протягом  7 семестру Ви продовжите вдосконалювати свої уміння і будете повноцінно протягом 4 тижнів працювати на посаді вихователя логопедичної групи та асистувати вчителю-логопеду; вдосконалите свої навички психолого-педагогічного і логопедичного обстеження дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення, проведення навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з ними.

VPP1

   протягом  8 семестру  Ви продовжите вдосконалювати свої уміння і будете повноцінно протягом 2 тижнів працювати на посаді вчителя класу з інклюзивною формою навчання або логопедичного класу вдосконалите свої навички психолого-педагогічного і логопедичного обстеження дітей молодшого шкільного віку з порушеннями мовлення, проведення навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи з ними.

Навчальним планом підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта (логопедія)» передбачено проходження студентами чотирьох видів практики:

  1. 1.Професійна за напрямом підготовки (II семестр)

Ви будете повноцінно протягом 8 тижнів працювати на посаді логопеда в спеціальних освітніх навчальних закладах для дітей з тяжкими порушеннями мовлення та медичних установах для осіб з тяжкими порушеннями мовлення; поглибите свої практичні уміння та навички з діагностики та корекційно-компенсаторної роботи з особами, які мають тяжкі порушення мовлення.

profesiina za napryamom

 

  1. 2.Виробнича, переддипломна з додаткової спеціалізації (III семестр)

Ви зможете протягом 6 тижнів працювати на посаді психолога в спеціальних дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, реабілітаційних центрах, центрах розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку; поглибите свої професійні уміння та навички діагностики особливостей психічного розвитку дитини, розроблення та проведення корекційно-розвивальних та навчально-виховних заходів з дітьми, які мають особливі потреби; ознайомитесь із сучасними технологіями психолого-педагогічного супроводу родини, що виховує дитину з порушеннями психофізичного розвитку.

 zi spetcializatsii

  1. 3.Професійна (асистенська) (IV семестр)

Упродовж 4 тижнів Ви зможете реалізувати свої уміння організації основних форм навчання у вищій школі, навчитесь застосовувати сучасні технології і методики викладання; набудете досвіду викладацької діяльності; навчитесь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією.

asistenska

  1. 4.Науково-дослідна практика (IV семестр)

Упродовж 4 тижнів Ви поглиблюватимете уміння самостійно здійснювати пошук, аналіз та узагальнення науково-дослідних матеріалів; удосконалите навички науково-дослідної роботи; ознайомитесь з науковими розвідками та діяльністю Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

naykovo-doslidna

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter