План наукової діяльності на 2016/2017 н.р.

 

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

І.

НАУКОВІ ТЕМИ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ

1.1.1.       

Наукова тема кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти: «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище»

2016-2020 н.р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

К. В. Луцько,

О. В. Мартинчук

1.1.3.1   

Розробка теоретичних засад інтегративного підходу до реалізації теми дослідження; висхідних положень інтегративної спеціальної педагогіки

01.09.2016 р.-31.12.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

К. В. Луцько,

О. В. Мартинчук

1.1.3.2   

Розробка теоретичних засад системно-ресурсного підходу до реалізації теми дослідження

01.09.2016 р.-31.12.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Т. В. Скрипник

1.1.3.3   

Розробка новітніх інтегративних технологій корекційно-компенсаторного впливу на дитину з порушеннями психофізичного розвитку

01.09.2016 р.-31.12.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

К. В. Луцько,

О. В. Мартинчук

1.1.3.4   

Розробка комплексної методики дослідження стану сенсорної інтеграції у дітей з особливими освітніми потребами

01.09.2016 р.-31.12.2016 р

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Т. В. Скрипник

1.1.3.5   

Презентація комплексної методики дослідження стану сенсорної інтеграції у дітей з особливими освітніми потребами

15.03.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Т. В. Скрипник

1.1.3.6   

Розробка комплексної методики дослідження сформованості образу світу дітей із особливими освітніми потребами

16.01.2017 р.-08.05.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. П. Таран

1.1.3.7   

Звіт за результатами виконання наукової теми кафедри на виїзному корпоративному семінарі «Наукова тема Інституту людини: здобутки першого року»

26.05.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

К. В. Луцько,

О. В. Мартинчук

ІІ.

РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ ТОЩО

2.1. 

Участь у проекті «Створення безпечного інклюзивного середовища у навчальних закладах і громадах» (ВФ «Крок за кроком» у співпраці з Національною асамблеєю інвалідів України) – у межах угоди про співпрацю з Інститутом людини

01.09.2016 р.-30.12.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Ю. М. Найда,

О. В. Мартинчук,

Т. В. Скрипник

2.2. 

Участь у проекті «Створення сприятливих умов для вивчення дітей в умовах інклюзивного навчання» - у  межах угоди про співпрацю ВФ «Крок за кроком» та Інституту людини

01.09.2016 р.-30.06.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Ю. М. Найда,

О. В. Мартинчук,

Т. В. Скрипник,

К. В. Луцько

2.3. 

Участь у реалізації наукового проекту Київського університету імені Бориса Грінченка «Навчання, базоване на дослідженнях»

01.09.2016 р.-30.06.2017 р.

Інститут людини

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Т.Л. Лях

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О.В. Мартинчук

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології

О.А. Столярчук

ІІІ.

НАУКОВІ ЗАХОДИ

3.1. 

Навчально-методичний семінар «Засади корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми»

21.09.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Т. В. Скрипник

3.2. 

День кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти  до Міжнародного дня логопеда

14. 11.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. В. Мартинчук

3.18.1     

Воркшоп «Компетентний вчитель спеціальної освіти ХХІ століття»

15.05.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. В. Мартинчук,

Т.В. Скрипник

3.18.2     

Наукова майстерня «Дитина з особливими освітніми потребами очима батьків»

15.05.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. П. Таран

3.18.3     

Наукова майстерня «Технологічні цікавинки: науково доказові практики роботи з аутичними дітьми»

15.05.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Т.В. Скрипник

V.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

5.1.

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА

5.1.1.1.                        

Науковий гурток «Інклюзивний клуб»

Впродовж 2016-2017 н.р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О.В. Мартинчук

5.1.1.2.                        

Науковий гурток «Логодидактична майстерня»

Впродовж 2016-2017 н.р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

К.В. Луцько

5.1.1.3.                        

Науковий гурток «Логопсихологічна лабораторія»

Впродовж 2016-2017 н.р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О.П. Таран

5.1.1.       

Наукові заходи для студентів

Впродовж 2016-2017 н.р.

Інститут людини

5.1.2.1.                        

Презентація моделі діяльності кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти у напрямі впровадження навчання, заснованого на дослідженнях

 

07.09.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О.В. Мартинчук

5.1.2.2.                        

Презентація наукової теми кафедри «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» для студентів спеціальності «Спеціальна освіта»

14.09.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

К. В. Луцько

5.1.2.3.                        

Студентська науково-практична конференція «Перші кроки у науку»

22.05.2017 р.

Інститут людини

Т.Л. Лях,

М.А. Снітко,

О.А. Сорокіна,

Т.М. Маланьїна,

О.П. Таран,

Н.Є. Тимошенко

5.1.2.20.1.              

Секція «Сучасний простір наукових досліджень в галузі спеціальної освіти»

22.05.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. П. Таран

5.1.2.20.2.              

Секція «Актуальні проблеми психології»

22.05.2017 р.

Інститут людини

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології

О.А. Сорокіна

5.1.2.4.                        

Залучення студентів до виконання наукової теми кафедри через навчання, засноване на дослідженнях

07.10.2016 р.-30.05.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О.В. Мартинчук

5.1.2.       

Підготовка студентів до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Впродовж 2016 -2017 н.р.

Інститут людини

5.1.3.1.                        

Підготовка студентів та проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка»

10.10.2016 р.-02.12.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. В. Мартинчук,

Т.В. Скрипник,

К. В. Луцько,

О. П. Таран

5.1.3.2.                        

Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. у галузі «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»

10.10.2016 р.-02.12.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. В. Мартинчук,

Т.В. Скрипник,

К. В. Луцько,

О. П. Таран

5.1.3.       

Проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 н.р. у галузі «Корекційна та соціальна педагогіка»

03.04.2017 р.-28.04.2017 р.

Інститут людини

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Безпалько О.В.

Веретенко Т.Г.

Лях Т.Л.

Денисюк О.М.

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. В. Мартинчук,

К. В. Луцько

5.1.4.       

Підготовка студентів до участі у наукових олімпіадах

Впродовж 2016 -2017 н.р.

Інститут людини

5.1.5.1.                        

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнській (з міжнародною участю) студентській олімпіаді зі спеціальності «Корекційна освіта» (за нозологіями)

05.09.2016 р.-03.12.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. В. Мартинчук,

Т.В. Скрипник,

К. В. Луцько,

О. П. Таран

5.1.5.2.                        

Організація та проведення І етапу Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта» (за нозологіями)

21.12.2016 р.-20.02.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. В. Мартинчук,

Т.В. Скрипник,

К. В. Луцько,

О. П. Таран

5.1.5.       

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта» (за нозологіями)

22.02.2017 р.-28.04.2017 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. В. Мартинчук,

Т.В. Скрипник,

К. В. Луцько,

О. П. Таран

VI.

НАУКОВІ ВИДАННЯ

6.1. 

Монографія «Підготовка логопедів до інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення: теоретичні і методичні засади»

31.12.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О. В. Мартинчук

VIІ.

НАУКОВІ ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА МІСТО КИЇВ

7.1. 

Навчально-методичний семінар «Засади корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми»

21.09.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Т. В. Скрипник

7.2. 

Відкрите заняття у межах Грінченківської декади для дітей м. Києва з порушеннями мовлення, які відвідують логопедичний центр «Логотренажер на тему: «Від душі до душі. Світ природи Бориса Грінченка у творах для дітей»

02.12.2016 р.

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

К.О. Кібальна,

Т.В. Мельніченко,

О.В. Мороз

VIІІ.

ІНШЕ

8.1. 

Участь у науково-методичному семінарі «Методичні аспекти реалізації навчання, базованого на дослідженнях, у ВНЗ»

7.09.2016 р.

Інститут людини

Кафедра соціальної пеагогіки та соціальної роботи

Т.Л. Лях

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

О.В. Мартинчук

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології

О.А. Столярчук

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter