Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Навчально-методична робота Навчально-методична діяльність кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчально-методична діяльність кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладання дисциплін викладачами кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи в інститутах університету здійснюється згідно навчальних програм.

Кафедра має загально університетський статус, викладачі кафедри викладають наступні дисципліни:

 

Веретенко Тетяна Григорівна (зав. кафедри):

1. Методи та організація соціальних досліджень.                             завантажити

2. Дослідження актуальних соціальних проблем:                             завантажити

            Модуль 1. Актуальні соціальні проблеми.       

Модуль 2. Методика та методи досліджень актуальних соціальних проблем.

3. Основи соціально-педагогічного дослідження.                             завантажити

4. Науково-дослідницька діяльність соціального педагога:              завантажити

Модуль 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності.

Модуль 2. Методологія соціально-педагогічного дослідження.

5. Методологія наукових досліджень з фаху (для аспірантів).        

6.  Фахова дисципліна спеціальності (для аспірантів).        

           

Безпалько Ольга Володимирівна (професор):

1. Соціальна педагогіка: теорія і практика:                                         завантажити

Модуль 5.  Соціальна педагогіка.                                           

2. Науково-дослідницька діяльність соціального педагога:               завантажити

Модуль 1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності.

3. Актуальні проблеми досліджень (для аспірантів).

4. Фахова дисципліна спеціальності (для аспірантів).

 

Вайнола Ренате Хейкіївна (професор):

1. Технології соціально-педагогічної роботи.                                     завантажити

2. Науково-дослідницька діяльність соціального педагога:               завантажити

Модуль 3.  Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін.

 

Петрочко Жанна Василівна (професор):

1. Соціальна педагогіка: теорія і практика:                                        завантажити

Модуль 3.  Основи соціально-правового захисту 

2. Основи соціально-правового захисту особистості

 

Денисюк Олена Миколаївна (доцент):

1.Університетські студії:                                                                      завантажити

Модуль 1. Вступ до спеціальності.

Модуль 2. Я-студент.

2. Тренерські студії:                                                                            завантажити

Модуль 1. Тренінг комунікативності.

Модуль 2. Тренінг особистісного зростання.

3. Тренерські студії:                                                                            завантажити

Модуль 2. Творча майстерня.

4. Основи сімейного виховання.                                                        завантажити

5. Педагогіка сімейного виховання.                                                   завантажити

6. Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей.               завантажити

7. Школа професійної майстерності:                                                 завантажити

Модуль 5. Соціально-педагогічна підтримка сімей; які виховують дітей з інвалідністю.

8. Актуальні педагогічні практики:                                                       завантажити

Модуль 4. Менторська підтримка дітей та молоді.

9. Сучасні стратегії надання соціальних послуг:                                завантажити

Модуль 6. Соціальна терапія.

 

Журавель Тетяна Василівна (доцент):

1. Соціально-педагогічна профілактика насильства щодо дітей.      завантажити

2. Соціальна робота з різними групами клієнтів.                                завантажити

3. Соціальна профілактика насильства.                                             завантажити

4. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки.    завантажити

5. Соціально-педагогічна робота з різними групами клієнтів.            завантажити

6. Соціальне проектування.                                                                завантажити

7. Соціальна робота з особливими групами клієнтів:                         завантажити

Модуль 1. Соціальна робота з наркозалежними.

Модуль 2. Соціальна робота в пенітенціарній системі.

8. Сучасні стратегії надання соціальних послуг:                               завантажити

Модуль 2. Мотиваційне консультування у соціальній роботі.

9. Тренерські студії:                                                                             завантажити

Модуль 1. Тренінг комунікативності та креативності.

 

Клішевич Наталія Анатоліївна (доцент):

1. Основи соціальної роботи:                                                             завантажити

Модуль 1. Ґенеза соціальної роботи.

2. Соціальна педагогіка: теорія і практика:                                        завантажити

Модуль1. Ґенеза соціальної педагогіки.

3. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки.    завантажити

4. Профілактика адиктивної поведінки.                                               завантажити

 

Лях Тетяна Леонідівна (доцент):

1. Соціальна експертиза;                                                                     завантажити

2. Сучасні стратегії надання соціальних послуг:                                 завантажити

Модуль 2. Соціальна експертиза;

Модуль 4. Методика організації та проведення адвокаційних кампаній

3. Актуальні педагогічні практики:                                                       завантажити

Модуль 3. Методика проведення адвокаційних кампаній

4. Школа професійної майстерності:                                                  завантажити

Модуль 2. Тайм-менеджмент у професійній діяльності

Модуль 3. Сучасні теорії соціального благополуччя

5. Методика організації волонтерської діяльності

6. Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу;

7. Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей.

8. Технології соціально-педагогічної діяльності:

Модуль1. Соціально-педагогічні аспекти освіти дорослих

9. Технологія організації та активізації громад.

 

Спіріна Тетяна Петрівна (доцент):

1. Соціальна педагогіка: теорія і практика:                                         завантажити

Модуль 3. Етика соціально-педагогічної діяльності;

Модуль 4. Соціалізація особистості

2. Інноваційні моделі надання соціальних послуг.                             завантажити

3. Інноваційна діяльність у соціальній сфері.                                     завантажити

4. Актуальні педагогічні практики:                                                       завантажити

Модуль 5. Інноваційна діяльність у соціальній сфері.

5. Організаційно-управлінська діяльність соціального педагога:      завантажити

Модуль 1. Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності.

6. Школа професійної майстерності:                                                  завантажити

Модуль 3. Сучасні теорії соціального благополуччя.

7. Сучасні стратегії надання соціальних послуг:                                завантажити 

Модуль 1. Соціальні інновації.

8. Спецкурс соціально-педагогічного спрямування.                          завантажити

9. Соціалізація особистості.                                                                 завантажити

 

Пожидаєва Оксана Володимирівна (доцент):

1. Технології соціально-педагогічної роботи:                                     завантажити

Молдуль 7. Соціально-педагогічне проектування;

2. Соціально-педагогічне консультування;                                         завантажити

3. Школа професійної майстерності:                                                 завантажити

Модуль  4. Експертно-консультаційна діяльність соціального педагога.

4. Основи громадського здоров`я.                                                     завантажити

 

Тимошенко Наталія Євгенівна (ст. викладач):

1. Університетські студії:                                                                      завантажити

Модуль 1. Вступ до спеціальності;

Модуль 2. Я-студент

2. Основи соціальної роботи:                                                             завантажити

         Модуль 2. Теорія соціальної роботи.

3. Теорія соціальної роботи.                                                              завантажити

4. Соціальний супровід сім`ї                                                              завантажити 

5. Соціальна робота у сфері зайнятості населення                         завантажити

6. Соціальна геронтологія;                                                                 завантажити

7. Методи соціально-виховної роботи;                                              завантажити

8. Організаційно-технологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи.               завантажити

9. Сучасні стратегії надання соціальних послуг                                 завантажити

Модуль 3. Соціальна медіація, фасилітація та менторська підтримка

 

Воронюк Галина Анатоліївна (викладач):

1. Основи профорієнтаційної роботи.                                                 завантажити

2. Спеціалізовані служби в соціальній сфері.                                     завантажити

 

Грабовенко Наталія Валеріївна (викладач):

1. Соціальна робота з особливими групами клієнтів:                         завантажити

Модуль 1. Соціальна робота з наркозалежними.

Модуль 2. Соціальна робота в пенітенціарній системі.

2. Соціальна політика в Україні:                                                           завантажити

Модуль 4. Недержавний сектор у соціальній сфері.

3. Школа професійної майстерності:                                                   завантажити

Модуль 1. Мистецтво самопрезентації.

4. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки       завантажити

 

Снітко Марина Аркадіївна (старший викладач):

1. Основи соціально-педагогічних досліджень.                                   завантажити

2. Технології соціальної роботи.                                                           завантажити

3. Технології соціально-педагогічної роботи.                                        завантажити

4. Психологія девіантної поведінки.                                                      завантажити

5. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах.                         завантажити

6. Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах.         завантажити

7. Актуальні педагогічні практики:                                                           завантажити

Модуль. 2. Методика створення корекційних та профілактичних програм.                   

8. Організаційно-управлінська діяльність соціального педагога:           завантажити

Модуль. 3. Сервісологія у соціально-педагогічній діяльності.

 

Сидорчук Марина Степанівна (викладач):

1. Теорія та історія соціального виховання.                                          завантажити

2. Соціальна політика в Україні.                                                             завантажити

3. Соціальна молодіжна політика.                                                         завантажити

 

 

Сапіга Світлана Володимирівна (викладач):

1 . Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями.           завантажити

2. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля.                                 завантажити

 

Фірсова Ірина Миколаївна (викладач):

1. Тренерська студія:                                                                                 завантажити

Модуль 1. Тренінг комунікативності.

Модуль 2.Тренінг особистісного зростання.

2. Соціальна педагогіка.                                                                            завантажити

3. Методи соціально-виховної роботи.                                                     завантажити

4. Соціальне забезпечення населення.                                                    завантажити

5. Соціально-педагогічний патронаж.                                                       завантажити

6. Основи сценарної роботи соціального педагога.                                 завантажити

7. Актуальні педагогічні практики:                                                             завантажити

Модуль 1. Рекламно-інформаційні технології у соціально-педагогічній діяльності.

8. Особливості рекламно-інформаційної діяльності соціального педагога.                завантажити

 

Попова Альона Олексіївна (асистент):

1. Сучасні стратегії надання соціальних послуг:                                       завантажити

Модуль 2. Соціальна експертиза.                                                   

2. Теорія та історія соціального виховання.                                               завантажити

3. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти.                                  завантажити

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Навчально-методична робота Навчально-методична діяльність кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи