Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Робочі програми навчальних дисциплін

 

I курс 

1. Соціальна політика в Україні: Спеціалізовані служби та недержавний сектор у соціальній сфері - Завантажити 

2. Соціальна педагогіка: теорія і практика: Етика соціально-педагогічної діяльності - Завантажити 

3. Творча майстерня соціального педагога: Практикум з прикладної творчості - Завантажити 

4. Соціальна педагогіка: теорія і практика: Ґенеза соціальної педагогіки - Завантажити 

5. Тренерські студії: Тренінг комунікативності та креативності - Завантажити 

6. Основи соціальної роботи: Ґенеза соціальної роботи - Завантажити 

7. Основи соціальної роботи: Теорія соціальної роботи - Завантажити 

8. Тренерські студії: Творча майстерня та ігротехніки - Завантажити 

9. Тренерська студія: Тренінг особистісного зростання - Завантажити 

10. Університетські студії: Вступ до спеціальності - Завантажити 

11. Університетські студії: Вступ до спеціальності - Завантажити 

12. Тренерська студія: Тренінг комунікативності - Завантажити 

 

II курс 

1. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей та молоді: Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом - Завантажити 

2. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та особами, які практикують ризиковану поведінку - Завантажити

3. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами - Завантажити 

4. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей та молоді: Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей - Завантажити 

5. Менеджмент соціальної роботи: Організація, адміністрування та міжсекторальне партнерство у соціальній роботі - Завантажити 

6. Соціальна політика в Україні: Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення - Завантажити 

7. Соціально-педагогічна профілактика та реабілітація: Соціально-педагогічна реабілітація дітей та молоді - Завантажити 

8. Творча майстерня соціального педагога: Практикум "Ігротехніки у соціально-педагогічній діяльності" - Завантажити 

9. Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності - Завантажити 

10. Технології соціальної роботи: Основи технологічного забезпечення соціальної роботи  - Завантажити 

11. Соціальна робота з сім'єю: Соціальна профілактика насильства в сім'ї та щодо дітей - Завантажити 

12. Соціальна педагогіка: теорія і практика: Основи соціально-правового захисту - Завантажити 

13. Соціальна робота з сім'єю: Соціальна робота з різними типами сімей - Завантажити 

14. Психологія девіацій: Психологія девіантної поведінки - Завантажити 

15. Психологія: Психологія девіантної поведінки - Завантажити 

16. Основи соціально-педагогічного дослідження - Завантажити 

 

III курс 

1. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом - Завантажити 

2. Технології соціально-педагогічної діяльності: Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у зарубіжних країнах - Завантажити 

3. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг:  Соціальна профілактика насильства в сім'ї та щодо дітей - Завантажити 

4. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з різними типами сімей - Завантажити 

5. Технології соціальної роботи: Технології оцінки потреб особи/сім'ї, соціального супроводу та патронажу - Завантажити 

6. Технології соціально-педагогічної діяльності: Анімаційна діяльність соціального педагога - Завантажити

7. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна геронтологія - Завантажити

8. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна геронтологія - Завантажити 

9. Технології соціально-педагогічної діяльності: Соціально-педагогічне проектування - Завантажити 

10. Творча майстерня соціального педагога: Методика організації форум-театру - Завантажити 

11. Технології соціально-педагогічної діяльності: Оцінка потреб дитини та сім'ї - Завантажити 

12. Соціальна політика в Україні: Соціальна сімейна та молодіжна політика - Завантажити 

13.  Тренерська студія: Тренінг з формування батьківської компетентності - Завантажити   

14. Творча майстерня соціального педагога: Практикум з казкотерапії - Завантажити 

 

IV курс 

1. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми - Завантажити 

2. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Міжвідомчий підхід у соціально-педагогічній діяльності з дітьми та сім'ями груп ризику - Завантажити

3. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом - Завантажити 

4. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та особами, які практикують ризиковану поведінку - Завантажити

5. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами - Завантажити 

6. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей - Завантажити 

7. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей - Завантажити

8. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з військовослужбовцями та їх сім'ями - Завантажити 

9. Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності - Завантажити 

10. Тренерські студії: Тренінг особистісного розвитку та попередження професійного вигорання - Завантажити 

11. Тренерська студія: Попередження професійного вигорання соціальних педагогів - Завантажити 

12. Менеджмент соціальної роботи: Методика організації волонтерської діяльності - Завантажити 

13. Соціальна політика в Україні: Спеціалізовані служби в соціальній сфері - Завантажити

14. Технології соціальної роботи: Технології соціального проектування - Завантажити 

15. Тренерські студії: Основи тренерської майстерності - Завантажити

16. Практична психологія: Основи арт-терапії - Завантажити 

 

V курс 

1. Управлінська діяльність соціального педагога: Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності; Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм - Завантажити 

2. Дослідження актуальних соціальних проблем: Методика та методи досліджень актуальних соціальних проблем - Завантажити 

3. Організаційна діяльність соціального педагога: Методика організації та проведення адвокаційних кампаній - Завантажити

4. Науково-дослідницька діяльність соціального педагога: Методологія соціально-педагогічного дослідження - Завантажити 

5. Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Методика організації та проведення адвокаційних кампаній - Завантажити

6. Теорія та методика викладання у вищій школі: Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін - Завантажити 

7. Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг: Соціальна робота в пенітенціарній системі - Завантажити 

8. Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг: Соціальна робота з наркозалежними - Завантажити 

9. Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності - Завантажити 

10. Актуальні педагогічні практики: Методика створення корекційних та профілактичних програм; Інноваційна діяльність у соціальній сфері - Завантажити

11. Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг: Соціальна робота в сфері паліативної допомоги - Завантажити

12. Неформальна освіта батьків: Соціально-педагогічна підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю - Завантажити 

13. Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Мотиваційне консультування у соціальній роботі - Завантажити 

14. Управління соціальною роботою в Україні: Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів  - Завантажити 

15. Неформальна освіта батьків: Підготовка батьків-вихователів до прийомних форм виховання - Завантажити  

16. Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг: Соціальна робота у психіатрії - Завантажити 

17. Науково-дослідницька діяльність соціального педагога: Статистичні методи досліджень - Завантажити 

18. Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Сучасні теорії соціального благополуччя - Завантажити

19. Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя - Завантажити

20. Сучасні теорії та практики неформальної освіти: Технології неформальної освіти - Завантажити 

21. Практика (Виробнича, переддипломна/Стажування) - Завантажити 

22. Соціальна експертиза та громадські слухання - Завантажити

 

 

 

 

 

 

 

Наукові гуртки кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 2017-2018 н.р.

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи запрошує Вас приєднатися до діяльності наступних наукових гуртків: 

 

Науковий гурток "Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери" 

1. Науковий гурток "Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери"

Керівник: Тимошенко Наталія Євгенівна

 

Науковий гурток «Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери»  дає  можливості своїм учасникам та учасницям – майбутнім фахівцям – набути тих знань та навичок, які допоможуть їм бути конкурентно спроможними на ринку праці. Студенти розширять уявлення про професійне самовдосконалення й планування траєкторії професійного розвитку як інструментів підвищення професійної майстерності у зв'язку із постійним зростанням вимог до рівня кваліфікації соціального педагога/соціального працівника та необхідністю освоєння сучасних методів вирішення професійних завдань. 

 

Науковий гурток «Реклама в діяльності соціального педагога» 

2. Науковий гурток «Реклама в діяльності соціального педагога»

Керівник: Фірсова Ірина Миколаївна

 

«Реклама в діяльності соціального педагога» - це науково-практичне об’єднання студентів, яке ставить за мету розширити знання та вдосконалити практичні навички в галузі соціальної реклами та рекламно-інформаційної діяльності. Участь у роботі гуртка «Реклама в діяльності соціального педагога» надасть Вам, студентам спеціальності «Соціальна педагогіка», унікальну можливість отримати актуальні теоретичні знання та розширити практичний досвід зі створення рекламних продуктів на соціально значущі теми та організації рекламно-інфомаційних кампаній некомерційного характеру.  Участь в роботі даного гуртка – унікальний шанс отримати корисні знання та розвинути практичні навички, потрібні для успішного здійснення професійної діяльності в майбутньому.

 

Наукова студія "Соціальний експериментаріум" 

 

3. Наукова студія «Соціальний експериментаріум"

Керівники: Веретенко Т.Г., Лях Т.Л., Денисюк О.М., Спіріна Т.П.

 

 

Наукова студія «Соціальний експериментаріум» пропонує учасникам зануритись у цікавий світ наукових досліджень. Ви зможете розвинути свій науковий потенціал та аналітичне мислення, сформувати навички роботи у команді фахівців, навчитесь оформлювати та презентувати результати власної наукової роботи. Ви маєте унікальну можливість познайомитися з інноваційними професійними практиками супроводу та підтримки особистості в умовах суспільних трансформацій сучасної України та долучитись до реалізації дослідження “Деінституціалізація та розвиток системи соціальних послуг у м. Києві”. «Соціальний експериментаріум» - це своєрідний простір для обговорення найбільш актуальних та важливих соціально-педагогічних проблем; можливість знайти пітримку для розвитку власних ідей, поділитися кращими розробками та досвідом підготовки та захисту наукової роботи.

 

 

 

План наукової діяльності Інституту людини на 2017/2018 н.р.

План наукової діяльності Інституту людини на 2017/2018 н.р. - завантажити 

План реалізації наукової теми Інституту людини

План реалізації наукової теми Інституту людини - завантажити 

 

 

Презентація наукової школи Безпалько Ольги Володимирівни

Презентація наукової школи Безпалько Ольги Володимирівни

Детальніше

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter