Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Засідання кафедри 13.02.2019

Дата: 13.02.2019 р.

Час проведення: 14:30

Місце проведення: каб. 318-А

 

Порядок денний:

 

1. Заслуховування звітів аспірантів кафедри ІІ-ІІІ років навчання про стан виконаної роботи над власними науковими дослідженнями.

2. Обговорення та рекомендація кандидатур до вступу в аспірантуру за спеціальністю 231 Соціальна робота денної форми навчання у 2019 році.

3. Обговорення результатів проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та рекомендація студентів до участі в ІІ етапі.

4. Моніторинг індивідуальних наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

5. Обговорення та затвердження до друку анотацій до магістерських робіт студентів денної форми навчання.

6. Обговорення відгуку на автореферат докторської дисертації.

7. Різне.

Засідання кафедри 16.01.2019

Дата: 16.01.2019 р.

Час проведення: 13:00

Місце проведення: каб. 318-А

 

Порядок денний:

 

1. Обговорення та затвердження змісту робочих програм навчальних дисциплін на ІІ семестр 2018-2019 н. р. (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; викладачі кафедри)

2. Обговорення та затвердження змісту робочих програм іспитів та екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін кафедри на ІІ семестр 2018-2019 н. р. (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; викладачі кафедри)

3. Обговорення та затвердження змісту програми та білетів для підсумкової атестації студентів заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня, напряму підготовки «Соціальна педагогіка» (доповідач: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.)

4. Обговорення та затвердження робочих програм для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії спеціальності 231 Соціальна робота на ІІ семестр 2018-2019 н. р. (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т. Г.; викладачі кафедри)

5. Обговорення та затвердження змісту програм та білетів вступних та фахових випробувань (доповідач: завідувач кафедри, Веретенко Т.Г.)

6. Обговорення відгуку на автореферат докторської дисертації (доповідач: Ж. В. Петрочко)

7. Про завершення Н. І. Рудкевич роботи над дисертаційним дослідженням з теми «Етнокультурна соціалізація студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Р. Х. Вайнола

8. Різне

 

Засідання кафедри 07.11.2018

Дата: 07.11.2018 р.

Час проведення: 13:00

Місце проведення: каб. 318-А

 

Порядок денний:

 

1. Звіти магістрів кафедри 6-го курсу денної форми навчання про стан виконання магістерських робіт та рекомендація їх до захисту (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; викладачі кафедри)

2. Звіти магістрів кафедри 6-го курсу заочної форми навчання про стан виконання магістерських робіт та рекомендація їх до захисту (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; наукові керівники, викладачі кафедри; магістри)

3. Рекомендація студентів-магістрантів VІ-го курсу денної форми навчання на отримання дипломів з відзнакою (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; наукові керівники, викладачі кафедри)

4. Рекомендація студентів-магістрантів VІ-го курсу заочної форми навчання на отримання дипломів з відзнакою (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; наукові керівники, викладачі кафедри)

5. Моніторинг індивідуальних наукових тем професорсько-викладацького складу кафедри (доповідачі: доцент кафедри Денисюк О. М.; заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри Лях Т. Л.)

6. Обговорення результатів впровадження дисертації Н. І. Рудкевич на тему: «Етнокультурна соціалізація студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу» (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т. Г.; науковий керівник, професор кафедри Вайнола Р. Х.)

7. Різне

 

Засідання кафедри 05.12.2018

Дата: 05.12.2018 р.

Час проведення: 13:00

Місце проведення: каб. 318-А

 

Порядок денний:

 

1. Обговорення та затвердження керівників та тем магістерських робіт студентів 5 курсу спеціальності «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна робота» денної форми навчання (доповідачі: завідувач кафедри Веретенко Т.Г.; викладачі кафедри)

2. Обговорення та затвердження керівників та тем магістерських робіт студентів 5 курсу спеціальності «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна педагогіка» денної та заочної форми навчання (доповідачі: завідувач кафедри, Веретенко Т.Г.; викладачі кафедри)

3. Про завершення Альоною Олексіївною Поповою роботи над дисертаційним дослідженням з теми «Соціальна робота з дітьми в місцевих громадах в Сполучених Штатах Америки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Т. Г. Веретенко

4. Різне

Засідання кафедри 10.10.2018

  Дата: 10.10.2018 р.

  Час проведення: 13:00

  Місце проведення: каб. 318-А

 

Порядок денний:

1. Ознайомлення з наказом № 611 – норми часу навантаження (доповідач: Т. Г. Веретенко)

2. Ознайомлення з основними вимогами до здобувачів вчених звань професора/доцента та порядком оформлення атестаційних матеріалів (доповідач: Т. Л. Лях)

3. Обговорення реалізації академічної мобільності в рамках проекту Erasmus+К1 (доповідач: Т. Л. Лях)

4. Ознайомлення з порядком преміювання працівників Університету за публікації

5. Обговорення плану профорієнтаційних заходів кафедри на 2018-2019 н. р. (доповідач: О. І. Чернишенко) 

6. Обговорення відгуків на автореферати аспірантів (доповідач: Т. Г. Веретенко) 

7. Різне

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter