Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Профіль в Google Академії

Профіль кафедри в Google Академії

Методичні рекомендації до написання магістерських робіт

Вимоги до написання магістерської роботи – ЗАВАНТАЖИТИ

Приклад оформлення списку використаної літератури ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

Теми магістерських робіт для студентів V курсу освітньої програми 231.00.01 Соціальна робота – ЗАВАНТАЖИТИ 

 

Теми магістерських робіт для студентів V курсу освітньої програми 231.00.02 Соціальна педагогіка – ЗАВАНТАЖИТИ 

 

Теми магістерських робіт для студентів V курсу освітньої програми 231.00.03 Моніторинг і оцінка соціальних програм – ЗАВАНТАЖИТИ 

 

 

 

Програми комплексних кваліфікаційних екзаменів

 Програма комплексного екзамену для студентів напряму підготовки "Соціальна педагогіка", освітній рівень перший (бакалаврський) заочної форми навчання - ЗАВАНТАЖИТИ 

 

 

Методичні рекомендації до написання курсових робіт

Вимоги до написання курсової роботи – ЗАВАНТАЖИТИ 

Приклад оформлення списку використаної літератури ЗАВАНТАЖИТИ 

 

 

 

  1. Теми курсових робіт з дисципліни "Технології соціальної роботи" для студентів ІІІ курсу освітньої програми 231.00.01 «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – ЗАВАНТАЖИТИ  
  2. Теми курсових робіт з дисципліни "Технології соціально-педагогічної роботи" для студентів ІV курсу освітньої програми 231.00.01 «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – ЗАВАНТАЖИТИ 
  3. Теми курсових робіт з дисципліни "Соціальна педагогіка: теорія і практика" для студентів ІІ курсу, освітньої програми 231.00.02 «Соціальна педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – ЗАВАНТАЖИТИ  

  4. Теми курсових робіт з дисципліни "Технології соціально-педагогічної діяльності" для студентів ІІІ курсу, освітньої програми 231.00.02 «Соціальна педагогіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – ЗАВАНТАЖИТИ    

 

Робочі програми навчальних дисциплін

 

I курс 

1. Соціальна педагогіка - Завантажити 

2. Університетські студії - Завантажити 

3. Технології соціальної адвокації - Завантажити 

4. Творча майстерня та ігротехніки - Завантажити 

5. Теорія та історія соціальної роботи - Завантажити 

6. Тренінг комунікативності та креативності - Завантажити 

 

II курс 

1. Основи соціально-педагогічного дослідження - Завантажити 

2. Психологія: Психологія девіантної поведінки - Завантажити 

3. Психологія девіацій: Психологія девіантної поведінки - Завантажити 

4. Соціальна педагогіка: теорія і практика: Соціальна педагогіка - Завантажити

5. Соціальна педагогіка: теорія і практика: Основи соціально-правового захисту - Завантажити 

6. Технології соціальної роботи: Технології соціальної профілактики та реабілітації - Завантажити 

7. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна геронтологія - Завантажити 

8. Технології соціальної роботи: Основи технологічного забезпечення соціальної роботи - Завантажити 

9. Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології соціально-педагогічної роботи - Завантажити 

10. Блок "Практикум із соціальної роботи": Технологія оцінки потреб отримувачів соціальних послуг - Завантажити

11. Соціальна політика в Україні: Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення - Завантажити 

12. Соціально-педагогічна профілактика та реабілітація: Технології соціально-педагогічної профілактики - Завантажити 

13. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та особами, які практикують ризиковану поведінку - Завантажити 

14. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами - Завантажити 

 

III курс 

1. Тренерські студії: Основи тренерської майстерності - Завантажити 

2. Технології соціальної роботи: Рекламно-інформаційні технології - Завантажити 

3. Соціальна робота з сім'єю: Соціальна робота з різними типами сімей - Завантажити 

4. Тренерська студія: Тренінг з формування батьківської компетентності - Завантажити 

5. Економіко-правові основи соціальної роботи: Основи соціально-правового захисту - Завантажити 

6. Тренерські студії: Тренінг особистісного розвитку та попередження професійного вигорання - Завантажити 

7. Соціально-педагогічна діяльність з сім'єю: Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей - Завантажити  

8. Менеджмент соціальної роботи: Організація, адміністрування та міжсекторальне партнерство у соціальній роботі - Завантажити

9. Соціально-педагогічна діяльність у різних соціальних інституціях: Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти - Завантажити

10. Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу - Завантажити 

11. Соціально-педагогічна діяльність з сім'єю: Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім'ї та жорсткого поводження з дітьми - Завантажити 

12. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом - Завантажити

 

IV курс 

1. Тренерські студії: Основи тренерської майстерності - Завантажити 

2. Технології соціальної роботи: Технології соціального проектування - Завантажити 

3. Соціальна політика в Україні: Спеціалізовані служби в соціальній сфері - Завантажити 

4. Тренерська студія: Попередження професійного вигорання соціальних педагогів - Завантажити 

5. Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності - Завантажити  

6. Менеджмент соціальної роботи: Корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво - Завантажити 

7. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з бездомними особами та безпритульними дітьми - Завантажити 

8. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей - Завантажити 

9. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей - Завантажити  

10. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та особами, які практикують ризиковану поведінку - Завантажити 

11. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами - Завантажити 

12. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом - Завантажити 

13. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Міжвідомчий підхід у соціально-педагогічній діяльності з дітьми та сім'ями груп ризику - Завантажити 

 

V курс 

1. Громадське здоров'я - Завантажити 

2. Соціальна конфліктологія - Завантажити 

3. Технології організації та активізації громад -  Завантажити 

4. Технології прийняття управлінських рішень - Завантажити 

5. Сучасні стратегії надання соціальних послуг -  Завантажити 

6. Технології проектування в соціальній роботі - Завантажити 

7. Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів з практикумом - Завантажити 

8. Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів - Завантажити

9. Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом - Завантажити  

10. Методика створення корекційних та профілактичних програм - Завантажити 

11. Соціально-педагогічна робота із вразливими сім'ями та дітьми - Завантажити 

12. Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ - Завантажити  

 

 

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter