Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Профіль в Google Академії

Профіль кафедри в Google Академії - https://scholar.google.com.ua/citations?user=52547vMAAAAJ&hl=uk

   

 

 

 

Методичні рекомендації до написання магістерських робіт

Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для підготовки фахівців зі спеціальності 231 Соціальна робота:

  • освітньої програми 231.00.01 Соціальна робота
  • освітньої програми 231.00.02 Соціальна педагогіка

 

Вимоги до написання магістерської роботи – ЗАВАНТАЖИТИ

Теми магістерських робіт освітньої програми 231.00.01 Соціальна роботаЗАВАНТАЖИТИ

Теми магістерських робіт освітньої програми 231.00.02 Соціальна педагогікаЗАВАНТАЖИТИ

Приклад оформлення списку використаної літератури ЗАВАНТАЖИТИ

Програми комплексних кваліфікаційних екзаменів

Програма комплексного екзамену з теорій та технологій соціальної роботи для напряму підготовки: 6.130102 "Соціальна робота" - ЗАВАНТАЖИТИ 

 

Програма комплексного екзамену зі спеціальності для напряму підготовки: 6.010106 "Соціальна педагогіка" - ЗАВАНТАЖИТИ   

 

 

Методичні рекомендації до написання курсових робіт

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисциплін: «Соціальна педагогіка: теорія і практика», «Технології соціально-педагогічної роботи» для підготовки фахівців зі спеціальності 231 Соціальна робота:

 

  • освітньої програми 231.00.01 Соціальна робота
  • освітньої програми 231.00.02 Соціальна педагогіка

 

Вимоги до написання курсової роботи – ЗАВАНТАЖИТИ 

Теми курсових робіт з дисципліни «Соціальна педагогіка: теорія і практика»ЗАВАНТАЖИТИ 

Теми курсових робіт з дисципліни «Технології соціально-педагогічної роботи» ЗАВАНТАЖИТИ 

Приклад оформлення списку використаної літератури ЗАВАНТАЖИТИ 

 

Робочі програми навчальних дисциплін

 

I курс 

1. Соціальна політика в Україні: Спеціалізовані служби та недержавний сектор у соціальній сфері - Завантажити 

2. Соціальна педагогіка: теорія і практика: Етика соціально-педагогічної діяльності - Завантажити 

3. Творча майстерня соціального педагога: Практикум з прикладної творчості - Завантажити 

4. Соціальна педагогіка: теорія і практика: Ґенеза соціальної педагогіки - Завантажити 

5. Тренерські студії: Тренінг комунікативності та креативності - Завантажити 

6. Основи соціальної роботи: Ґенеза соціальної роботи - Завантажити 

7. Основи соціальної роботи: Теорія соціальної роботи - Завантажити 

8. Тренерські студії: Творча майстерня та ігротехніки - Завантажити 

9. Тренерська студія: Тренінг особистісного зростання - Завантажити 

10. Університетські студії: Вступ до спеціальності - Завантажити 

11. Університетські студії: Вступ до спеціальності - Завантажити 

12. Тренерська студія: Тренінг комунікативності - Завантажити

13. Навчальна (без відриву) практика - ЗАВАНТАЖИТИ 

 

II курс 

1. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей та молоді: Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом - Завантажити 

2. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та особами, які практикують ризиковану поведінку - Завантажити

3. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами - Завантажити 

4. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей та молоді: Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей - Завантажити 

5. Менеджмент соціальної роботи: Організація, адміністрування та міжсекторальне партнерство у соціальній роботі - Завантажити 

6. Соціальна політика в Україні: Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення - Завантажити 

7. Соціально-педагогічна профілактика та реабілітація: Соціально-педагогічна реабілітація дітей та молоді - Завантажити 

8. Творча майстерня соціального педагога: Практикум "Ігротехніки у соціально-педагогічній діяльності" - Завантажити 

9. Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності - Завантажити 

10. Технології соціальної роботи: Основи технологічного забезпечення соціальної роботи  - Завантажити 

11. Соціальна робота з сім'єю: Соціальна профілактика насильства в сім'ї та щодо дітей - Завантажити 

12. Соціальна педагогіка: теорія і практика: Основи соціально-правового захисту - Завантажити 

13. Соціальна робота з сім'єю: Соціальна робота з різними типами сімей - Завантажити 

14. Психологія девіацій: Психологія девіантної поведінки - Завантажити 

15. Психологія: Психологія девіантної поведінки - Завантажити 

16. Основи соціально-педагогічного дослідження - Завантажити 

 

III курс 

1. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом - Завантажити 

2. Технології соціально-педагогічної діяльності: Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у зарубіжних країнах - Завантажити 

3. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг:  Соціальна профілактика насильства в сім'ї та щодо дітей - Завантажити 

4. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з різними типами сімей - Завантажити 

5. Технології соціальної роботи: Технології оцінки потреб особи/сім'ї, соціального супроводу та патронажу - Завантажити 

6. Технології соціально-педагогічної діяльності: Соціально-педагогічна реабілітація дітей та молоді - Завантажити 

7. Технології соціально-педагогічної діяльності: Анімаційна діяльність соціального педагога - Завантажити

8. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна геронтологія - Завантажити

9. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна геронтологія - Завантажити 

10. Технології соціально-педагогічної діяльності: Соціально-педагогічне проектування - Завантажити 

11. Творча майстерня соціального педагога: Методика організації форум-театру - Завантажити 

12. Технології соціально-педагогічної діяльності: Оцінка потреб дитини та сім'ї - Завантажити 

13. Соціальна політика в Україні: Соціальна сімейна та молодіжна політика - Завантажити 

14.  Тренерська студія: Тренінг з формування батьківської компетентності - Завантажити   

15. Творча майстерня соціального педагога: Практикум з казкотерапії - Завантажити 

16.  Виробнича/літня, соціально-реабілітаційна практика - ЗАВАНТАЖИТИ 

17. Виробнича/літня, соціально-виховна практика - ЗАВАНТАЖИТИ 

 

 

IV курс 

1. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціально-педагогічна профілактика насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми - Завантажити 

2. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Міжвідомчий підхід у соціально-педагогічній діяльності з дітьми та сім'ями груп ризику - Завантажити

3. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом - Завантажити 

4. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та особами, які практикують ризиковану поведінку - Завантажити

5. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами - Завантажити 

6. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціальний супровід ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей - Завантажити 

7. Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, молоді та сімей: Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей - Завантажити

8. Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг: Соціальна робота з військовослужбовцями та їх сім'ями - Завантажити 

9. Менеджмент соціальної роботи: Корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво - Завантажити 

10. Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності - Завантажити 

11. Тренерські студії: Тренінг особистісного розвитку та попередження професійного вигорання - Завантажити 

12. Тренерська студія: Попередження професійного вигорання соціальних педагогів - Завантажити 

13. Менеджмент соціальної роботи: Методика організації волонтерської діяльності - Завантажити 

14. Соціальна політика в Україні: Спеціалізовані служби в соціальній сфері - Завантажити

15. Технології соціальної роботи: Технології соціального проектування - Завантажити 

16. Тренерські студії: Основи тренерської майстерності - Завантажити

17. Практична психологія: Основи арт-терапії - Завантажити 

 

V курс 

1. Управлінська діяльність соціального педагога: Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності; Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм - Завантажити 

2. Актуальні педагогічні практики: Методика створення корекційних та профілактичних програм; Інноваційна діяльність у соціальній сфері - Завантажити

3. Дослідження актуальних соціальних проблем: Методика та методи досліджень актуальних соціальних проблем - Завантажити  

4. Організаційна діяльність соціального педагога: Методика організації та проведення адвокаційних кампаній - Завантажити

5. Науково-дослідницька діяльність соціального педагога: Методологія соціально-педагогічного дослідження - Завантажити 

6. Організаційна діяльність соціального педагога: Експертно-консультаційна діяльність соціального педагога - Завантажити 

7. Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Методика організації та проведення адвокаційних кампаній - Завантажити

8. Теорія та методика викладання у вищій школі: Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін - Завантажити 

9. Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг: Соціальна робота в пенітенціарній системі - Завантажити 

10. Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг: Соціальна робота з наркозалежними - Завантажити 

11. Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності - Завантажити 

12. Дослідження актуальних соціальних проблем: Актуальні соціальні проблеми та соціальні інновації - Завантажити 

13. Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг: Соціальна робота в сфері паліативної допомоги - Завантажити

14. Неформальна освіта батьків: Соціально-педагогічна підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю - Завантажити 

15. Управління соціальною роботою в Україні: Менеджмент соціальної служби та управління персоналом - Завантажити  

16. Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Мотиваційне консультування у соціальній роботі - Завантажити 

17. Управління соціальною роботою в Україні: Моніторинг і оцінка соціальних програм і проектів  - Завантажити 

18. Неформальна освіта батьків: Підготовка батьків-вихователів до прийомних форм виховання - Завантажити  

19. Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг: Соціальна робота у психіатрії - Завантажити 

20. Науково-дослідницька діяльність соціального педагога: Статистичні методи досліджень - Завантажити 

21. Сучасні стратегії надання соціальних послуг: Сучасні теорії соціального благополуччя - Завантажити

22. Сучасні парадигми соціальної педагогіки: Сучасні теорії соціального благополуччя - Завантажити

23. Сучасні теорії та практики неформальної освіти: Технології неформальної освіти - Завантажити 

24. Управління соціальною роботою в Україні: PR-технології у соціальній роботі - Завантажити 

25. Практика (Виробнича, переддипломна/Стажування) - Завантажити 

26. Соціальна експертиза та громадські слухання - Завантажити

27. Маркетинг у соціальній роботі - Завантажити 

28. Соціальне адміністрування - Завантажити 

 

 

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter