Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Про кафедру

Про кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи

KSPSR 2020

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи заснована у грудні 2007 року. Кафедра є випусковою для спеціальністі 231 Соціальна робота першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів. Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Лях Тетяна Леонідівна. 

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці (доктори педагогічних наук, кандидати педагогічних наук, кандидати психологічних наук, практики), які мають багаторічний досвід в галузі соціальної роботи, соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями отримувачів послуг. 

Підготовка фахівців із соціальної роботи здійснюється за наступними освітньо-професійними програмами:

 • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

231.00.01 "Соціальна робота" 

Основні навчальні дисципліни для формування фахових компетентностей:

 •          Загальна психологія
 •          Основи психофізіології
 •          Теорія та історія соціальної роботи
 •          Тренінг комунікативності та креативності
 •          Творча майстерня та ігротехніки
 •          Психологія розвитку
 •          Соціальна психологія
 •          Соціальна геронтологія
 •          Основи медичних знань та охорони здоров`я
 •          Інклюзивна освіта
 •          Основи технологічного забезпечення соціальної роботи 
 •          Методи та організація соціальних досліджень
 •          Соціальна політика в Україні
 •          Основи соціально-правового захисту
 •          Соціальна робота з сім`ями
 •          Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом
 •          Соціальна робота з людьми з інвалідністю
 •          Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами та особами без громадянства
 •          Методика організації волонтерської діяльності
 •          Технологія оцінки потреб отримувачів послуг
 •          Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення
 •          Технологія соціального проектування

Освітня програма передбачає додаткову спеціалізацію «Соціальна експертиза» та основні навчальні дисципліни:

 • Теорія і практика соціальної експертизи
 • Експертна діяльність соціального працівника
 • Методи соціологічних досліджень
 • Методи соціальної статистики
 • Стратегічне планування в соціальній роботі
 • Оцінка ризиків і потреб отримувачів соціальних послуг
 • Технології оцінки якості роботи організацій соціальної сфери
 • Громадська експертиза та громадські слухання
 • Моніторинг та оцінювання якості надання соціальних послуг

231.00.02 "Соціальна педагогіка" 

Основні навчальні дисципліни для формування фахових компетентностей:

 • Загальна психологія
 • Основи психофізіології
 • Теорія та історія соціальної роботи
 • Тренінг комунікативності та креативності
 • Соціальна педагогіка
 • Психологія розвитку
 • Соціальна психологія
 • Основи медичних знань та охорони здоров`я
 • Етика соціально-педагогічної діяльності
 • Інклюзивна освіта
 • Технології соціально-педагогічної роботи у різних соціальних інституціях
 • Арт-практики в соціально-педагогічній діяльності
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
 • Методика організації волонтерської діяльності
 • Рекреаційна діяльність соціального педагога
 • Основи соціально-правового захисту
 • Соціально-педагогічна профілактика та реабілітація
 • Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом
 • Технологія соціального проектування
 • Соціальна профілактика насильства в сім`ї та жорстокого поводження з дітьми

Освітня програма передбачає додаткову спеціалізацію «Практична психологія» та основні навчальні дисципліни:

 • Психологія девіантної поведінки
 • Психологічна служба в системі освіти
 • Психодіагностика
 • Основи патопсихології
 • Методика організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу
 • Диференціальна психологія
 • Основи психотерапії
 • Практикум з психологічного консультування
 • Практикум з психокорекції
 • Профілактика професійного вигорання

231.00.04 "Соціальна адвокація" 

Основні навчальні дисципліни для формування фахових компетентностей:

 • Загальна психологія
 • Основи психофізіології
 • Теорія та історія соціальної роботи
 • Тренінг комунікативності та креативності
 • Психологія розвитку
 • Соціальна психологія
 • Соціальна геронтологія
 • Основи медичних знань та охорони здоров`я
 • Інклюзивна освіта
 • Основи технологічного забезпечення соціальної роботи
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Основи соціально-правового захисту
 • Соціальна робота з сім’ями
 • Соціальна робота з людьми з інвалідністю
 • Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті з законом
 • Соціальна профілактика насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми
 • Методика організації волонтерської діяльності
 • Технологія оцінки потреб отримувачів послуг
 • Технології соціальної адвокації
 • Медіа-адвокація
 • Практикум з соціальної адвокації
 • Технологія соціального проектування

Освітня програма передбачає додаткову спеціалізацію «Соціальні комунікації» та основні навчальні дисципліни:

 •        Теорія та історія соціальних комунікацій
 •        Організація міжсекторної взаємодії в соціальній сфері
 •        Технологія вуличної соціальної роботи
 •      . PR технології в соціальні роботі
 •        Практикум з публічних виступів
 •        Технології професійної комунікації в соціальній роботі
 •        Практикум ведення переговорів
 •        Мистецтво самопрезентації в професійній діяльності
 •        Театральні практики в соціальній роботі
 •        Рекламно-комунікаційна діяльність соціального працівника

 • другого (магістерського) рівня вищої освіти:

231.00.01 "Соціальна робота" 

Основні навчальні дисципліни для формування фахових компетентностей:

 • Сучасні стратегії надання соціальних послуг
 • Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом
 • Громадське здоров`я
 • Експертне оцінювання якості надання соціальних послуг
 • Соціальна робота з особливими групами отримувачів послуг

Освітня програма передбачає додаткову спеціалізацію «Соціальне адміністрування» та основні навчальні дисципліни:

 •        Технологія організації та активізації громад
 •        Практикум з організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ
 •        Менеджмент соціального та інклюзивного середовища
 •        Соціальне підприємництво
 •        Міжвідомча та міждисциплінарна взаємодія суб’єктів соціальної роботи

231.00.02 "Соціальна педагогіка" 

Основні навчальні дисципліни для формування фахових компетентностей:

 •        Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом
 •        Методика створення корекційних та профілактичних програм
 •        Соціально-педагогічна робота із вразливими сім'ями та дітьми
 •        Соціально-педагогічний практикум
 •        Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі
 •        Методика організації діяльності міждисциплінарної команди

Освітня програма передбачає додаткову спеціалізацію «Соціальна медіація» та основні навчальні дисципліни:

 •        Соціальна конфліктологія
 •        Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів
 •        Теорія та практика соціальної медіації
 •        Практикум з ведення переговорів
 •        Детекція брехні

231.00.03 "Моніторинг і оцінка соціальних програм" 

Основні навчальні дисципліни для формування фахових компетентностей:

 •        Сучасні стратегії надання соціальних послуг
 •        Дослідження актуальних соціальних проблем з практикумом
 •        Моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм з практикумом
 •        Експертне оцінювання якості надання соціальних послуг

Освітня програма передбачає додаткову спеціалізацію «Менеджмент соціальних проектів та програм» та основні навчальні дисципліни:

 •        Управління соціальними проектами та програмами
 •        Технології проектування в соціальній роботі
 •        Технології прийняття управлінських рішень
 •        Менеджмент соціального та інклюзивного середовища

 

З метою реалізації нової освітньої стратегії розвитку фахових компетентностей соціального працівника, залучення студентів до групової та проектної роботи на кафедрі функціонують центри практичної підготовки:

 • «Арт-майстерня»
 • «Тренерська студія»
 • «Центр соціальних технологій та інновацій»

Практика студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня 

 

Набуті фахові компетентності майбутніх соціальних працівників першого (бакалаврського) освітнього рівня закріплюються під час проходження ними різних видів виробничої практики, а саме:

 

за освітньо-професійною програмою 231.00.01 «Соціальна робота»:

 • волонтерська, з питань профілактики
 • волонтерська, з питань роботи з сім'ями
 • соціально реабілітаційна
 • стажерська в системі соціального захисту
 • стажерська в ЦССДМ та ССД
 • стажерська в закладах виконавчої влади
 • стажерська в НУО
 • зі спеціалізації «Соціальна експертиза»

 

за освітньо-професійною програмою 231.00.02 «Соціальна педагогіка»:

 • волонтерська
 • соціально-виховна
 • в закладах освіти
 • літня
 • соціально-профілактична
 • соціально-консультаційна
 • корекційно-реабілітаційна
 • дослідницька
 • зі спеціалізації «Практична психологія»

 

за освітньо-професійною програмою 231.00.04 «Соціальна адвокація»:

 • волонтерська, з питань профілактики
 • волонтерська, з питань роботи з сім'ями
 • соціально реабілітаційна
 • стажерська в системі соціального захисту
 • стажерська в ЦССДМ та ССД
 • стажерська в правозахисних організаціях
 • стажерська в НУО
 • зі спеціалізації «Соціальні комунікації»

Практика студентів другого (магістерського) освітнього рівня 

 

Набуті фахові компетентності майбутніх соціальних працівників другого (магістерського) освітнього рівня закріплюються під час проходження ними різних видів виробничої практики, а саме:

 

за освітньо-професійною програмою 231.00.01 «Соціальна робота»:

 • виробнича (стажерська)
 • переддипломна
 • виробнича зі спеціалізації «Соціальне адміністрування»

за освітньо-професійною програмою 231.00.02 «Соціальна педагогіка»:

 • виробнича (стажерська)
 • переддипломна
 • виробнича зі спеціалізації «Соціальна медіація»

 

за освітньо-професійною програмою 231.00.03 «Моніторинг і оцінка соціальних програм»:

 • виробнича (стажерська)
 • переддипломна
 • виробнича зі спеціалізації «Менеджмент соціальних проектів та програм»

Працевлаштування випускників першого (бакалаврського) освітнього рівня 

Випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 • за освітньо-професійною програмою 231.00.01 «Соціальна робота»

зможуть працювати в:

 1.        центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 2.        органах соціального захисту населення;
 3.         громадських об’єднаннях;
 4.        благодійних фондах;
 5.        приватних соціальних службах;
 6.       центрах зайнятості та працевлаштування;
 7.        службах у справах дітей;
 8.        відділеннях міжнародних організацій (ПРООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ тощо).

обіймати посади:

 • соціального працівника;
 • інспектора із соціальної допомоги;
 • агента із зайнятості й трудових контрактів;
 •        асистента вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами;
 •       помічника інформаційного аналітика;
 •        помічника експерта із суспільно-політичних питань.

Додаткова спеціалізація «Соціальна експертиза» дозволить працювати у:

 1. системі центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України та дипломатичних представництвах України за кордоном: референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного представництва;
 2. державних установах (держадміністрації, органи місцевого самоврядування, міжнародні відділи відповідних міністерств тощо);
 3. приватних структурах з іноземним капіталом, які беруть участь у міжнародній економічній діяльності;
 4. приватних підприємствах та корпораціях, які працюють з міжнародними інформаційними системами, транснаціональних корпораціях, експертно-консультаційних групах;
 5. міжнародних неурядових та урядових організаціях, політичних та громадських організаціях.
 • за освітньо-професійною програмою 231.00.02 «Соціальна педагогіка»

зможуть працювати у:

 1.       закладах дошкільної освіти; закладах середньої освіти, ліцеях, гімназіях, школах-інтернатах;
 2.        позашкільних закладах (клубах за місцем проживання, центрах творчості для дітей та юнацтва);
 3.        будинках дитини;
 4.    закладах соціального обслуговування (центрах соціально-психологічної допомоги, центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних центрах матері та дитини, соціальних гуртожитках);
 5.        реабілітаційних центрах;
 6.        притулках та центрах соціально-психологічної реабілітації дітей;
 7.        територіальних центрах по роботі з населенням;
 8.        пенітенціарних установах;
 9.         громадських об’єднаннях та благодійних фондах;
 10.         приватних соціальних службах;
 11.        відділеннях міжнародних організацій (ПРООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ та ін.).

обіймати посади:

 •         соціального педагога;
 •         соціального вихователя;
 •         вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю;
 •         вихователя виправно-трудового закладу;
 •         вихователя гуртожитку;
 •         вихователя професійно-технічного навчального закладу;
 •         консультанта з питань здорового способу життя;
 •         менеджера із соціальної та корпоративної відповідальності;
 •         менеджера у соціальній сфері;
 •         організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
 •         педагога-організатора;
 •         спеціаліста державної служби;
 •         фахівця із організації дозвілля.

Додаткова спеціалізація Практична психологія дозволить працювати у:

 1.        дошкільних навчальних закладах;
 2.        загальноосвітніх навчальних закладах; неурядових організаціях;
 3.        центрах психологічного консультування; центрах соціально-психологічної реабілітації.
 • за освітньо-професійною програмою 231.00.04 «Соціальна адвокація»

зможуть працювати у:

 1.        пенітенціарних установах;
 2.        громадських об’єднаннях та благодійних фондах;
 3.        приватних соціальних службах;
 4.        соціальних службах для дітей, сім’ї та молоді;
 5.        осередках соціального захисту та допомоги;
 6.        центрах зайнятості та працевлаштування;
 7.        службах у справах дітей;
 8.        відділеннях міжнародних організацій (ПРООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ тощо).

обіймати посади:

 •         консультанта з питань розробки і впровадження адвокаційних кампаній;
 •         менеджера із соціальної та корпоративної відповідальності;
 •         менеджера у соціальній сфері;
 •         спеціаліста державної служби;
 •          представляючи інтереси клієнта або клієнтів у суді, соціальний працівник може виступати як позивач, адвокат чи експерт-свідок.

Додаткова спеціалізація «Соціальні комунікації» дозволить працювати у:

 1. системі центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України та дипломатичних представництвах України за кордоном: референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного представництва;
 2. державних установах (держадміністрації, органи місцевого самоврядування, міжнародні відділи відповідних міністерств тощо);
 3. приватних структурах з іноземним капіталом, які беруть участь у міжнародній економічній діяльності;
 4. приватних підприємствах та корпораціях, які працюють з міжнародними інформаційними системами, транснаціональних корпораціях, експертно-консультаційних групах;
 5. міжнародних неурядових та урядових організаціях, політичних та громадських організаціях;
 6. помічником інформаційного аналітика;
 7.  помічником спеціаліста з підготовки супроводу та комп’ютерної обробки документів;
 8. помічником керівника;
 9. референтом;
 10. помічником рекламіста;
 11. помічником експерта із суспільно-політичних питань.

 

Працевлаштування випускників другого (магістерського) освітнього рівня 

 • за освітньо-професійною програмою 231.00.01 «Соціальна робота»

зможуть бути:

 1.  професіоналами в галузі соціального захисту населення;
 2.  науковими співробітниками (соціальний захист населення);
 3. соціальними працівниками, фахівцями із соціальної роботи;
 4. державними соціальними інспекторами;
 5. соціальними патологами;
 6.  вищими посадовими особами громадських і самоврядувальних організацій;
 7.  керівниками установ і організацій;
 8.  керівниками малих підприємств без апарату управління;
 9.  менеджерами (управління) організацій.
 • за освітньо-професійною програмою 231.00.02 «Соціальна педагогіка»

зможуть бути:

 1. викладачами соціально-педагогічних дисциплін закладу вищої освіти;
 2. науковими співробітниками науково-дослідних лабораторій;
 3. педагогами соціальними;
 4. педагогами-організаторами;
 5. методистами;
 6. методистами позашкільного закладу;
 7. інспекторами з охорони дитинства;
 8. асистентами викладача із соціальної педагогіки.

Додаткова спеціалізація «Соціальна медіація» дозволить обіймати посаду фахівця з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері.

 • за освітньо-професійною програмою 231.00.03 «Моніторинг і оцінка соціальних програм»

зможуть працювати у:

 1. міжнародних, національних та молодіжних організаціях, що займаються розвитком моніторингу та оцінки;
 2.  громадських об’єднаннях та благодійних фондах;
 3. відділеннях міжнародних організацій (ПРООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ тощо).

обіймати посади:

 1.         консультанта з питань моніторингу та оцінки соціальних програм;
 2.         консультанта з визначення індикаторів вимірювання Outputs, Outcomes, Impacts.

Додаткова спеціалізація «Менеджмент соціальних проектів та програм» дозволить працювати:

 1.  у системі центральних органів виконавчої влади;
 2.  в об’єднаних територіальних громадах;
 3.  в органах місцевого самоврядування, які здійснюють соціальне адміністрування у громадах.

Аспірантура 

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 231 Соціальна робота денної та заочної форм навчання. Науковою роботою аспірантів керують професори, досвідчені доценти. Аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру, мають змогу захищати дисертацію у спеціалізованій Вченій раді нашого університету. 

Співпраця 

 

План роботи кафедри на 2019 рік - ЗАВАНТАЖИТИ 

Список кураторів академічних груп на 2019 - 2020 н.р. - ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Про кафедру