Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Про кафедру

Про кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Кафедру створено у грудні 2007 року. У серпні 2013 року вона отримала нову назву «Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи».

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи є випусковою. Викладачами кафедри здійснюється підготовка спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями «Соціальна педагогіка» (спеціалізація «Практична психологія»),  «Соціальна робота» денної форми навчання. На заочному відділенні здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностю «Соціальна педагогіка».

Кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи очолює кандидат педагогічних наук, професор Веретенко Тетяна Григорівна

 Загалом на кафедрі працює 23 науково-педагогічних працівника, серед яких на постійній основі або на засадах внутрішнього суміщення – 16 осіб та за сумісництвом – 7 осіб. Докторів наук, професорів – 5 осіб, з них на штатній основі – 3 особи, 12 кандидатів наук, з них 9 осіб на штатній основі. 7 викладачів кафедри – без наукового ступеня, проте всі вони навчаються в  аспірантурі та працюють над кандидатськими дисертаціями.

Наукова тема кафедри та навчальний процес

Наукова тема кафедри: "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій"

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри, розробкою робочих навчальних програм із урахуванням інноваційних підходів як у наданні соціальних послуг, так і у використанні активних і інтерактивних форм та методів навчання фахівців.

Високий рівень теоретичних знань та формування практичних навичок у студентів забезпечує викладання профільних дисциплін та спеціалізованих курсів, із програмами яких можна познайомитися на сайті, у розділі кафедри "Науково-методична робота".

Процес навчання побудований на ідеї активної позиції студента, формування його лідерських якостей. Тому, широко використовуються інтерактивні методи навчання, а окремі курси викладаються виключно у тренінговій формі (методика проведення соціально-просвітницького тренінгу; тренінг комунікативності).

Можливості для використання набутих знань та розвитку професійних навичок у практичній діяльності передбачені у програмах практики. Студенти проходять практику на базі різноманітних державних та недержавних установ і організацій (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами; центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; численні вітчизняні й міжнародні благодійні фонди та громадські організації).

Студентам створюється можливості для реалізації професійних інтересів шляхом участі у волонтерській діяльності, розробки і впровадження власних соціальних проектів та ініціатив. Наші студенти та викладачі неодноразово отримували гранти Президента України для обдарованої молоді, міжнародних благодійних фондів.


Студентські гуртки

На кафедрі організована робота студентських гуртків «Молодий науковець»,  «Етичні засади соціально-педагогічної діяльності», «Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах ресурсного центру», «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі», «Реклама в діяльності соціального педагога»,  «Самоактуалізація особистості студента в умовах молодіжних громадських організацій». Наші студенти-гуртківці беруть участь у численних наукових конференціях, займають призові місця на наукових олімпіадах  та конкурсах.

Аспірантура


На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.05 — соціальна педагогіка. Всього на кафедрі навчається 12 аспірантів. Науковою роботою аспірантів керують професори, досвідчені доценти. Аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру, мають змогу захищати дисертацію в спеціалізованій вченій раді нашого університету.

Співпраця

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи співпрацює з міжнародними благодійними фондами («Кожній дитині», «Ла Страда – Україна», «Соціальна служба «Віфанія», «СОС – Дитяче містечко», «Асперн»), вітчизняними благодійними фондами («Альтернатива-В», «Благополуччя дітей», «Східна Європа», «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» тощо), громадськими організаціями (Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Центр розвитку сім'ї «Сім'я в радість», Національна організація скаутів України, Українська асоціація соціальних педагогів та соціальних працівників), провідними державними  науковими установами (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН, Інститут проблем виховання НАПН України тощо), факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів Білорусі, Німеччини, Польщі, Росії, України, Чехії, на яких здійснюється підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників.

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Про кафедру