Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Про кафедру

Про кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи

KSPSR 2019

Кафедру створено у грудні 2007 року. У серпні 2013 року вона отримала нову назву «Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи».

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи є випусковою. Викладачами кафедри здійснюється підготовка спеціалістів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів за спеціальністю 231 Соціальна робота, освітніх програм 231.00.01 Соціальна робота та 231.00.02 Соціальна педагогіка (спеціалізація «Практична психологія») денної форми навчання. На заочному відділенні здійснюється підготовка фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів за спеціальністю 231 Соціальна робота, освітньої програми 231.00.02 Соціальна педагогіка.

 

 

Кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи очолює кандидат педагогічних наук, професор Веретенко Тетяна Григорівна.

Загалом на кафедрі працює 18 науково-педагогічних працівників, серед яких на постійній основі або на засадах внутрішнього суміщення –  15 осіб та за сумісництвом –  3 особи. Докторів наук, професорів – 3 особи, з них на штатній основі – 2 особи, 11 кандидатів наук, з них 9 осіб на штатній основі. 4 викладача кафедри – без наукового ступеня, проте всі вони навчаються в  аспірантурі та працюють над кандидатськими дисертаціями.

 

Список кураторів академічних груп на 2018 - 2019 н.р. - ЗАВАНТАЖИТИ

 

Наукова тема кафедри та навчальний процес

Наукова тема кафедри: "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій"

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри, розробкою робочих навчальних програм із урахуванням інноваційних підходів як у наданні соціальних послуг, так і у використанні активних і інтерактивних форм та методів навчання фахівців.

Високий рівень теоретичних знань та формування практичних навичок у студентів забезпечує викладання профільних дисциплін та спеціалізованих курсів, із програмами яких можна познайомитися на сайті, у розділі кафедри "Науково-методична робота".

Процес навчання побудований на ідеї активної позиції студента, формування його лідерських якостей. Тому, широко використовуються інтерактивні методи навчання, а окремі курси викладаються виключно у тренінговій формі (методика проведення соціально-просвітницького тренінгу; тренінг комунікативності).

Можливості для використання набутих знань та розвитку професійних навичок у практичній діяльності передбачені у програмах практики. Студенти проходять практику на базі різноманітних державних та недержавних установ і організацій (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами; центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; численні вітчизняні й міжнародні благодійні фонди та громадські організації).

Студентам створюється можливості для реалізації професійних інтересів шляхом участі у волонтерській діяльності, розробки і впровадження власних соціальних проектів та ініціатив. Наші студенти та викладачі неодноразово отримували гранти Президента України для обдарованої молоді, міжнародних благодійних фондів.

Аспірантура

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 231 Соціальна робота. Всього на кафедрі навчається 7 аспірантів. Науковою роботою аспірантів керують професори, досвідчені доценти. Аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру, мають змогу захищати дисертацію в спеціалізованій вченій раді нашого університету.

Співпраця

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи співпрацює з міжнародними благодійними фондами («Кожній дитині», «Ла Страда – Україна», «Соціальна служба «Віфанія», «СОС – Дитяче містечко», «Асперн»), вітчизняними благодійними фондами («Альтернатива-В», «Благополуччя дітей», «Східна Європа», «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» тощо), громадськими організаціями (Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Центр розвитку сім'ї «Сім'я в радість», Національна організація скаутів України, Українська асоціація соціальних педагогів та соціальних працівників), провідними державними  науковими установами (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН, Інститут проблем виховання НАПН України тощо), факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів Білорусі, Німеччини, Польщі, Росії, України, Чехії, на яких здійснюється підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників.

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Про кафедру