Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Про кафедру

Про кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи

Кафедру створено у грудні 2007 року. У серпні 2013 року вона отримала нову назву «Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи».

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи є випусковою. Викладачами кафедри здійснюється підготовка спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями «Соціальна педагогіка» (спеціалізація «Практична психологія»),  «Соціальна робота» денної форми навчання. На заочному відділенні здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностю «Соціальна педагогіка».

Кафедру соціальної педагогіки та соціальної роботи очолює кандидат педагогічних наук, професор Веретенко Тетяна Григорівна.

 

 Загалом на кафедрі працює 22 науково-педагогічних працівника, серед яких на постійній основі або на засадах внутрішнього суміщення –  16 осіб та за сумісництвом –  6 осіб. Докторів наук, професорів – 4 осіби, з них на штатній основі – 3 особи, 12 кандидатів наук, з них 8 осіб на штатній основі. 4 викладача кафедри – без наукового ступеня, проте всі вони навчаються в  аспірантурі та працюють над кандидатськими дисертаціями.

 

Наукова тема кафедри та навчальний процес

Наукова тема кафедри: "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій"

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри, розробкою робочих навчальних програм із урахуванням інноваційних підходів як у наданні соціальних послуг, так і у використанні активних і інтерактивних форм та методів навчання фахівців.

Високий рівень теоретичних знань та формування практичних навичок у студентів забезпечує викладання профільних дисциплін та спеціалізованих курсів, із програмами яких можна познайомитися на сайті, у розділі кафедри "Науково-методична робота".

Процес навчання побудований на ідеї активної позиції студента, формування його лідерських якостей. Тому, широко використовуються інтерактивні методи навчання, а окремі курси викладаються виключно у тренінговій формі (методика проведення соціально-просвітницького тренінгу; тренінг комунікативності).

Можливості для використання набутих знань та розвитку професійних навичок у практичній діяльності передбачені у програмах практики. Студенти проходять практику на базі різноманітних державних та недержавних установ і організацій (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами; центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; численні вітчизняні й міжнародні благодійні фонди та громадські організації).

Студентам створюється можливості для реалізації професійних інтересів шляхом участі у волонтерській діяльності, розробки і впровадження власних соціальних проектів та ініціатив. Наші студенти та викладачі неодноразово отримували гранти Президента України для обдарованої молоді, міжнародних благодійних фондів.

Аспірантура

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.05 — соціальна педагогіка. Всього на кафедрі навчається 12 аспірантів. Науковою роботою аспірантів керують професори, досвідчені доценти. Аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру, мають змогу захищати дисертацію в спеціалізованій вченій раді нашого університету.

Співпраця

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи співпрацює з міжнародними благодійними фондами («Кожній дитині», «Ла Страда – Україна», «Соціальна служба «Віфанія», «СОС – Дитяче містечко», «Асперн»), вітчизняними благодійними фондами («Альтернатива-В», «Благополуччя дітей», «Східна Європа», «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» тощо), громадськими організаціями (Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Центр розвитку сім'ї «Сім'я в радість», Національна організація скаутів України, Українська асоціація соціальних педагогів та соціальних працівників), провідними державними  науковими установами (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН, Інститут проблем виховання НАПН України тощо), факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів Білорусі, Німеччини, Польщі, Росії, України, Чехії, на яких здійснюється підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників.

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Про кафедру