Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра практичної психології Про кафедру

Про кафедру практичної психології

KPP 2020 2021

 

Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор Лозова Ольга Миколаївна

 

        Кафедра створена в січні 2008 року на основі реорганізації кафедри загальної, вікової і практичної психології, яка мала п'ятнадцятирічний досвід підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка.

 

Мета діяльності кафедри – забезпечення особистісної та професійної готовності майбутніх фахівців до психолого-практичної діяльності як форми служіння людині, громаді, суспільству.

 

Кафедра практичної психології забезпечує навчальний процес для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за напрямом підготовки/спеціальністю «Психологія», «Соціальна робота», «Логопедія» та «Прогнозування моди», що вивчають дисципліни кафедри як базові.

 

Кафедра працює в напрямку активізації та вдосконалення викладання психологічних дисциплін на основі використання нових методик і технологій. Впроваджуються сучасні освітні технології, у тому числі базовані на комп'ютерних інформаційно-комунікаційних засобах. З усіх дисциплін викладання кафедри розроблено і щороку вдосконалюються навчально-методичні комплекси. З робочими програмами дисциплін можна ознайомитись на сторінці кафедри "Навчально - методична робота"

 

Викладачі кафедри вдосконалюють форми й зміст навчального процесу з використанням проблемно-творчих, практико-орієнтованих технологій, а також з розширенням самостійної роботи студентів. У рамках традиційних форм (лекції, семінарські та практичні заняття, підготовка рефератів і курсових робіт, заліки й іспити) викладацький склад кафедри систематично застосовує різні методи й прийоми активації навчання студентів: діалоговий метод викладу матеріалу, вирішення проблемних завдань, кейсів і ситуацій на групових заняттях, тестування, періодичні експрес-контрольні тести з пройденого матеріалу.

 

При кафедрі працює Діагностико-консультаційний центр практичної психології як база для консультаційної та супервізійної практики. До діяльності центу залучаються студенти, які мають можливість самостійної консультаційної роботи при супервізії викладачів. Студенти кафедри проходять виробничу та переддипломну практику в центрах м. Києва, які надають консультаційні, психотерапевричні, реабілітаційні послуги.

 

В рамках міжнародного проекту з Ріджент Університетом (США) кафедра забезпечує експертний моніторинг процесу впровадження  в Україні «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травматерапії». Реалізується кооперація в організації, проведенні та науковій експертизі зазначеної програми.

 

            На сьогоднішній день професорсько-викладацький та обслуговуючий персонал кафедри налічує 19 осіб, зокрема:

- докторів психологічних наук - 2 (у штаті 1);

- кандидатів психологічних наук, доцентів -13 (у штаті 9);

- старших викладачів - 4 (3 у штаті, 1 - внутрішнє суміщення);

- викладачів - 1;

- лаборантів - 2.

 

Наукові розвідки членів кафедри

 

Наукові розвідки членів кафедри розгортаються в різноманітній тематиці:

 

Психологічний зміст професійної компетенції практичного психолога в галузі етнорегіональної та соціокультурної ментальності.

 

Психологія віктимної поведінки жінок.

 

Особливості професійної Я-концепції студентів - майбутніх психологів.

 

Психологічна корекція та психотерапія заїкування у дітей.

 

Психологічні особливості  подолання вчителями внутрішньоособистісних конфліктів.

 

Ментальна детермінанта гармонізації переживань в українських психоаналітичних тенденціях.

 

Формування картини світу дитини 5-6 років у освітологічному просторі великого міста.

 

Психологічний супровід дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з гіперактивністю та дефіцитом уваги.

 

Динаміка переживання стресів студентами.

 

Психологічні умови формування батьківської компетентності у молодого подружжя.

 

Публікації членів кафедри

 

 Провідні публікації членів кафедри:    

 

  • Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів: моногр. / [Лозова О.М., Міляєва В.Р., Вакуліч Т.М., Кайріс О.Д., Лебідь Н.К., Нагула О.Л., Піркова О.Д., Подшивайлова Л.І., Подшивайлов М.М., Таран О.П., Тохтамиш О.М., Циганчук Т.В., Бреус .В., Конопля О.А., Макарова Н.М., Рафіков О.Р. Юревич А.Ю.];
  • Лозова О.М Методологія психосемантичних досліджень етносу: (монографія)                                                                 
  • Лозова О. М. Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови: Навчально-методичний посібник       
  • Лозова О.М. Психология этнического сознания в Украине: история,  настоящее, перспективы 
  • Лозова О.М. Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність: моногр.  
  • Тохтамиш О.М. Реабілітаційна психологія. Навчально-методичний посібник                                  

 

 kpp pidru4niki      

 

 

 


Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра практичної психології Про кафедру