Ви тут: Головна Про інститут Вчена рада Павлюк Роман Олександрович
Контактна інформація

Павлюк Роман Олександрович

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук (2010р.), доцент (2018р.)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Біографія

У 2006 році закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка і отримав дипломи за ОР «бакалавр» (2004 р.) та «спеціаліст» (2005 р.) (спеціальність «Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)» - бакалавр/спеціаліст дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку із правом проведення занять англійською мовою) та ОР «магістр» (2006 р.) (спеціальність «Дошкільне виховання» – магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання).

 

Навчався в аспірантурі на кафедрі початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2009 рр.);

 

У 2015 році закінчив Київський університет імені Бориса Грінченка і отримав диплом за ОР «магістр» (спеціальність «Мова і література (англійська)» - магістр англійської мови та літератури, викладач англійської мови та літератури, філолог).

 

Працював на посадах асистента, старшого викладача кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2011 рр.), заступник декана з виховної роботи психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2008 рр.).

 

З вересня 2011 року працює у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2011-2015 рр. - старший викладач, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту, 2015-2016рр. - доцент кафедри англійської мови Гуманітарного інституту (за суміщенням), із 2016р – до нині – доцент кафедри англійської мови (іноземних мов – із 2019 року) Факультету права та міжнародних відносин (за сумісництвом)).

 

З жовтня 2012 року до лютого 2018 року працював на посаді заступника директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

З лютого 2018 року – заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії» зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» у спеціалізованій вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 

У травні 2018 року отримав учене звання доцента кафедри англійської мови (Наказ МОН України від 16.05.2018р. № 480).

 

Автор більше 130 наукових та навчально-методичних публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях (у т.ч. у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, монографії видавництва Springer) з проблем навчання англійської мови дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, лінгводидактики, проблем використання ІКТ у освітньому процесі сучасного закладу вищої освіти, особливостей застосування системи навчання на дослідницькій основі.

 

Коло наукових інтересів – сучасні практики формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності, система підготовки фахівців соціальної сфери на дослідницькій основі в Україні та країнах центральної Європи.

Інше

Реалізація міжнародних проєктів:

«Соціальна робота у порівнянні» (координатор проєкту) спільно з Управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради та Університетом Кельну (м. Кельн, Німеччина) у рамках програми «Meet Up! Німецько-українські зустрічі молоді» за фінансової підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ) (лютий – листопад 2019р.)

 

Підвищення кваліфікації та стажування:

Development of modern e-learning course (Training seminars concerned administration of LMS Moodle and electronic course creation within International project “DESIRE” and Borys Grinchenko Kyiv University, Nov 20 2014 – Apr 01 2015)

 

Сертифікаційний іспит – English testing “APTIS”, Level “C” (British Council, Ukraine, May 29, 2016)

 

Програма академічної мобільності – Erasmus+ KA107, International Staff Week, University of Cadiz (Spain) (14.05.2017 – 19.05.2017)

 

«Літня школа з вдосконалення курсів з моніторингу та оцінки для викладачів вищих навчальних закладів» МБФ «Альянс Громадського Здоров’я» за підтримки та участі Центрів контролю та профілактики захворювань (м. Атланта, США) та Каліфорнійського університету (м. Сан-Франциско, США), 37 год. (7-11 серпня 2017 р., м. Одеса, Україна)

 

Школа проєктного менеджменту, 35год. (Київський університет імені Бориса Грінченка, сертифікат №595 ШПМ 06.12.2017 р.)

 

Семінар «Academic Writing» у рамках реалізації програми Erasmus+ KA107 між Київським університетом імені Бориса Грінченка та Університетом Тампере (Фінляндія), 30 год. (14.12.2017 р.)

 

Реалізація проєкту «Art and Environmental Awareness: Techniques for Teacher Workshop», Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Посольство США в Україні (м. Київ, Україна), 30 год. (20-23 березня 2018р.)

 

Реалізація проєкту «Соціальна робота у порівнянні» «Meet Up! Німецько-українські зустрічі молоді» за фінансової підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ), Частина 1, Університет Кельну (м. Кельн, Німеччина) (5-12 квітня 2019р.).

 

Реалізація проєкту «Соціальна робота у порівнянні» «Meet Up! Німецько-українські зустрічі молоді» за фінансової підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ), Частина 2, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Управління освіти і науки Ірпінської міської ради (м. Київ, Україна) (27.09.2019р. – 05.10.2019р.)

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про інститут Вчена рада Павлюк Роман Олександрович