Ви тут: Головна Інформація Діяльність Наукова робота Наукові школи Інституту людини

Наукові школи Інституту людини

 

Веретенко Тетяна Григорівна 

      

t veretenko

 

 

   

     

      Веретенко Тетяна Григорівна

    http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/212/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бєляєв С. Б. Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7-9 класів на уроках природничо-математичного циклу : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 – теорія навчання / С. Б. Бєляєв. – Луцьк, 2005. – 20 с.

 

  2. Гусак Н. І. Підготовка юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / Н. І. Гусак. – Луганськ, 2005. – 21 с.

 

  3. Семенова М. Ю. Виховання учнів основної і старшої школи засобами фольклористично-етнографічної діяльності : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 – теорія і методика виховання / М. Ю. Семенова. – Луганськ, 2005. – 20 с.

 

  4. Довгополова Я. В. Формування толерантних відносин студентів у полікультурному середовищі ВНЗ : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / Я. В. Довгополова. – Луганськ, 2007. – 20 с.

 

  5. Шеїна Л. О. Студентське самоврядування як засіб соціалізації молоді : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / Л. О. Шеїна. – Луганськ, 2010. - 20 с.

 

6. Соболєва С. М. Екологічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю засобами проектних технологій : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / С. М. Соболєва. – К., 2010. - 20 с.

 

7. Снітко М. А. Соціально-педагогічні умови формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / М.А. Снітко. – К., 2014. – 20 с.

 

8. Гріценко В. А. Соціально-педагогічні умови подолання стану самотності студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / В.А. Гріценко. – К., 2015. – 20 с.

 

9. Лехолетова М. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 - соціальна педагогіка / М.М. Лехолетова. - К., 2018. - 20 с.

 

  10. Попова А.О.  Соціальна робота з дітьми в місцевих громадах Сполучених Штатів Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 - соціальна педагогіка / А.О. Попова. - К., 2019. - 20 с. 

 

Лозова Ольга Миколаївна 

o lozova

 

 

 

 

 

       Лозова Ольга Миколаївна

    http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/135/

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дробот О. В. Психосемантичний аналіз професійної свідомості майбутніх менеджерів : автореф. канд. психол. наук : спец. : 19.00.01 – загальна психологія. - Одеса, 2009. –19 с.

 

2. Мороховська У. Л. Розвиток мотиваційних складових професійного самовизначення майбутніх психологів: автореф. канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – К., 2011. – 20 с.

 

3. Клібайс Т. В. Психологічні особливості становлення атрибутивного стилю дорослих: автореф. канд. психол. наук, спец.: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – К. : Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. –20 с.

 

4. Сабол Д. М. Психологічні особливості формування етнічної свідомості в юнацькому віці засобами української народної вишивки: автореф. канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 /Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с.

 

5. Гафіатуліна А. В. Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України: автореф. канд. психол. наук : спец. : 19.00.07. Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2018.– 20 с.

 

6. Шапаренко Ю. В. Соціально-психологічні особливості етнічної самосвідомості лемків :  автореф. канд. психол. наук : спец. : 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. 2018. – 20 с.

Сергєєнкова Оксана Павлівна 

 o serhieienkova

 

 

 

Сергєєнкова Оксана Павлівна

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/322/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Олійник О. О. Психологічні умови формування самооцінки у старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія / О. О. Олійник.– Харків : 2010.– 21 с.

 

2. Столярчук О. А. Психологічні особливості формування самооцінки майбутніх учителів в умовах криз професійного навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» / О. А. Столярчук. – К., 2012. – 21 с.

 

3. Нагула О. Л. Психологічні умови формування батьківської компетентності у молодого подружжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» / О. Л. Нагула. – К., 2013. – 22 с.

 

4. Мельніченко С. А. Психологічні чинники розвитку ціннісно-мотиваційної сфери підлітка у скаутській організації автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія / С. А. Мельніченко. – К., 2014. – 20с.

 

5. Костюченко І. А. Психолого-педагогічні чинники вдосконалення стилю управлінської діяльності працівників юстиції.:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія / І. А. Костюченко. – К., 2014. – 20с.

 

6. Ришко Г. М. Психологічні особливості розвитку стресостійкості у науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія / Г. М.Ришко. – К., 2014. – 20 с.

 

7. Цибулько І.О. Психологічні чинники розвитку професійної рефлексії майбутніх фахівців авіаційної сфери.:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія»/  І. О. Цибулько. – К., 2014. – 20с.

 

8. Рашковська І. В. Психолого-педагогічні умови становлення ідеального «Я» підлітка.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія»/І.В.Рашковська. – К., 2015 – 20с.

 

9. Подшивайлов Ф. М. Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості майбутнього психолога.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. : 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія»/Ф.М.Подшивайлов. – К., 2015 – 20с.

 

10. Столярчук О.А. Психологія становлення фахівця в умовах різновекторності універсуму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. психол. наук: спец. : 19.00.07 - "Педагогічна та вікова психологія" / О.А. Столярчук. - К., 2019. - 44 с.  

Лях Тетяна Леонідівна 

t liakh

 

 

 

 

 Лях Тетяна Леонідівна 

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/256/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сапіга С. В. Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об'єднаннях : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / С. В. Сапіга. – К., 2018. – 20 с. 

2. Чечко Т. М. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / Т. М. Чечко. – К., 2018. – 20 с. 

Скрипник Тетяна Вікторівна 

t skrypnyk

 

 

 

 

 

Скрипник Тетяна Вікторівна

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1256/    

 

 

 

 

 

 1. Супрун Г. В. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з аутизмом у дошкільному віці : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.08 – спеціальна психологія  / Г. В. Супрун. – К., 2017. – 21 с.

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Діяльність Наукова робота Наукові школи Інституту людини