Ви тут: Головна Інформація Діяльність Наукова робота Наукові гуртки

Наукові гуртки Інституту людини

В Інституті людини на кафедрах діють наукові гуртки

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи запрошує Вас приєднатися до діяльності наступних наукових гуртків: 

 

 

1. Науковий гурток "Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери"

 

Керівник: Тимошенко Н.Є.

 

Науковий гурток «Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери»  дає  можливості своїм учасникам та учасницям – майбутнім фахівцям – набути тих знань та навичок, які допоможуть їм бути конкурентно спроможними на ринку праці. Студенти розширять уявлення про професійне самовдосконалення й планування траєкторії професійного розвитку як інструментів підвищення професійної майстерності у зв'язку із постійним зростанням вимог до рівня кваліфікації соціального педагога/соціального працівника та необхідністю освоєння сучасних методів вирішення професійних завдань. 

 

 

 

2. Науковий гурток «Реклама в діяльності соціального педагога»

 

Керівник: Фірсова І.М.

 

«Реклама в діяльності соціального педагога» - це науково-практичне об’єднання студентів, яке ставить за мету розширити знання та вдосконалити практичні навички в галузі соціальної реклами та рекламно-інформаційної діяльності. Участь у роботі гуртка «Реклама в діяльності соціального педагога» надасть Вам, студентам спеціальності «Соціальна педагогіка», унікальну можливість отримати актуальні теоретичні знання та розширити практичний досвід зі створення рекламних продуктів на соціально значущі теми та організації рекламно-інфомаційних кампаній некомерційного характеру.  Участь в роботі даного гуртка – унікальний шанс отримати корисні знання та розвинути практичні навички, потрібні для успішного здійснення професійної діяльності в майбутньому.

 

 

3. Наукова студія «Соціальний експериментаріум"

 

Керівники: Веретенко Т.Г., Лях Т.Л., Денисюк О.М., Спіріна Т.П.

 

Наукова студія «Соціальний експериментаріум» пропонує учасникам зануритись у цікавий світ наукових досліджень. Ви зможете розвинути свій науковий потенціал та аналітичне мислення, сформувати навички роботи у команді фахівців, навчитесь оформлювати та презентувати результати власної наукової роботи. Ви маєте унікальну можливість познайомитися з інноваційними професійними практиками супроводу та підтримки особистості в умовах суспільних трансформацій сучасної України та долучитись до реалізації дослідження “Деінституціалізація та розвиток системи соціальних послуг у м. Києві”. «Соціальний експериментаріум» - це своєрідний простір для обговорення найбільш актуальних та важливих соціально-педагогічних проблем; можливість знайти пітримку для розвитку власних ідей, поділитися кращими розробками та досвідом підготовки та захисту наукової роботи.

Кафедра практичної психології пропонує 2 наукові гуртки:

 

1. Наукова студія "Акме"

Керівник:  Старинська Н.В. 

 

Самоактуалізація – це стійкі позитивні зміни в особистості, реалізація її природного потенціалу. Ця проблема належить до категорії «вічних», адже кожне нове покоління людей прагне не тільки охопити загальнолюдський зміст проблеми актуалізації людини, а й творчо вирішити її відповідно до свого часу, його набутих знань. Якщо ти цілеспрямована особистість, бажаєш актуалізувати свій потенціал та досягти успіху в житті, то ми на тебе чекаємо!!!

 

2. Науковий гурток "Психологія перфекціонізму особистості"

Керівник: Грубі Т.В.

Перфекціонізм – це прагнення людини до самовдосконалення, високих особистісних стандартів, прагнення доводити результати будь-якої діяльності до відповідності найвищим еталонам  у різних сферах життєді­яльності (професійній діяльності, міжособистісних стосунках та ін.). Ця проблема є актуальною в наш час  через високі вимоги, які пред’являє суспільство до особистості, швидкий темп життя, існуючий культ досконалості. Якщо ти цілеспрямована особистість, бажаєш розвиватися та досягти успіхів у житті – ми чекаємо на тебе!!!

 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти знайомить нас з 5 науковими гуртками:

 

1. Науковий гурток «Студія дослідження складоритму» 

Керівник:  Бабич Н.М.

 

 Студія дослідження складоритму – це об’єднання студентів і викладачів, які знаходяться в постійному пошуку новітніх методик і технологій корекції порушень мовленнєвого розвитку в умовах особистісно-орієнтованого підходу до розвитку осіб з психофізичними порушеннями, де кожний учасник студії має можливість сприяти власному особистісному розвитку, отримуючи нові знання, вміння та навички у сфері навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Участь в роботі студії відкриє для студентів можливість долучитись до реалізації наукової теми кафедри щодо дослідження інноваційних технологій розвитку мовлення дитини з ТПМ, взяти участь у проектній діяльності та презентувати свої наукові здобутки на фахових конкурсах, студентських конференціях, у фахових виданнях.

 

 

2. Науковий гурток "Інклюзивний клуб"

Керівник: Мартинчук О.В.

 

Інклюзивний клуб – це об’єднання студентів і викладачів, небайдужих до справи розбудови інклюзивної освіти в Україні, де кожний має можливість сприяти власному особистісному розвитку, отримуючи нові знання, вміння та навички у сфері навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Участь в інклюзивному клубі відкриє для студентів можливість долучитись до реалізації наукової теми кафедри щодо дослідження ресурсів освітнього середовища в контексті розвитку особистості дитини з особливостями розвитку, взяти участь у проектній діяльності та презентувати свої наукові здобутки на фахових конкурсах, студентських конференціях, у фахових виданнях.

 

3. Науковий гурток "Студія РАС: розлади аутистичного спектру"

Керівник: Скрипник Т.В.

 

Студія РАС: розлади аутистичного спектра – це майданчик для розбудови високофахової допомоги дітям з аутизмом та їхнім родинам. Участь у роботі гуртка дасть можливість студентам долучитися до кращих світових практик психолого-педагогічного впливу на стан навчання і розвитку дітей з аутизмом, у командній взаємодії з викладачами здійснювати наукові й навчально-методичні розвідки, що сприятиме успішній реалізації вкрай актуальної до нашої країни теми кафедри і знаходитиме своє втілення у їхніх доповідях на студентських конференціях, конкурсних роботах та публікаціях у фахових журналах.

 

4. Науковий гурток "Логодидактична майстерня"

Керівники: Мельніченко Т.В., Тичина К.О.

 

 «Логодидактична майстерня» - це науково-практичне об’єднання студентів, яке створено на базі логопедичного центру «Логотренажер». Участь у роботі «Логодидактичної майстерні» надасть Вам, студентам спеціальності «Спеціальна освіта (логопедія)», унікальну можливість отримати науково-дослідницький і практичний досвід у роботі з дітьми з порушеннями мовлення. Наявність у центрі сучасного методичного й дидактичного інструментарію, ігрового матеріалу, комп’ютерного програмового забезпечення корекційно-розвивального характеру «Живий звук» та «Світ звуків» дозволить сформувати професійні уміння та навички в процесі здійснення діагностичної, корекційної та розвивальної роботи. 

 

 

5. Науковий гурток "Логопсихологічна лабораторія"

Керівники: Таран О.П., Супрун Г.В.

 

Науковий гурток «Логопсихологічна лабораторія» - це можливість доторкнутись до світу людей з особливостями психофізичного розвитку, дослідити та зрозуміти їх труднощі, зануритись у вирій цікавих досліджень, розвинути свій науковий потенціал та аналітичне мислення, сприяти розв’язанню наукових проблем в галузі спеціальної психології та логопсихології, зокрема, сформувати навички роботи у команді фахівців, навчитись оформлювати та презентувати результати власної наукової роботи. 

  

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології пропонує завітати до 6 наукових гуртків:

1. Науковий гурток "Психологічні арт-техніки"

Керівники:  Канюка І.О., Фурман В.В., Сердюк Л.С.

 

 

Нам необхідне мистецтво, щоб інтегрувати та усвідомлювати

 

наш досвід

 

Джо Салас - співзасновник плейбек-театру

 

 

Життя – це творчість. А арт-терапія - це шлях до розвитку, самопізнання та самовираження. Кожного дня в нашій фантазії народжуються цікаві та яскраві образи. І як часто ми даємо їм можливість реалізуватись? Чи думаємо ми про значення цього образу та його впливу на наше життя?
 
Можливо саме зараз настав час діяти та надати свободу власним мріям і фантазіям, а внаслідок проявити їх в образах особистих творчих робіт. В межах наукового гуртка «Психологічні арт-техніки» ми створюватимемо власний витвір мистецтва, сприятимемо розкриттю твого величезного потенціалу, здобуватимемо новий досвід та горизонти пізнання себе і світу.Щоб розвиватися особистісно та професійно, необхідно розуміти себе та оточуючих.
 
Плейбек-театр, кінотерапія, ігротерапія, фототерапія, інтуїтивно-раціональне малювання, метафоричні карти, проективні техніки та багато інших форм психологічних арт-технік виступають в наш час діючими інструментами для забезпечення потреби суспільства в саморозвитку. Арт-техніки звертаються до почуттів та емоцій, проникаючи глибше, ніж інформація ззовні, дозволяють побачити невимовне, використовуючи для цього фарби, пензлики, рух, голос, реквізит, тим самим віддзеркалюючи життя людей таким, яким воно є насправді і яким його сприймає кожен із нас. Усвідомлюючи своє життя через творчість, у людини з'являється можливість вносити в нього якісні зміни.

 

 

 

2. Науковий гурток "Організаційна психологія"

Керівник: Москальов М.В.

 

Мета гуртка полягає у створенні умов для забезпечення  організаційної грамотності  психолога, що відображається у порозумінні ним специфіки сучасного стану організаційних теорій та практики, особливостей роботи психолога в різних за якістю організацій. Приходьте, щоб дізнатись та навчитись втілювати в життя ці навички. У Вас це вийде.

 

 

 

 

3. Науковий коворкинг «Я-психолог»

Керівник: Фурман В.В. 

 

"...Там де ми зустрічаємося з життєвими явищами, які представляють два аспекти, фізичний та психічний, природно виникає питання про те, у якому відношенні перебувають ці аспекти один відносно одного" 

 

Вільґельм ВУНДТ

 

Життя – це процес постійного вибору. У кожен момент людина має вибір: відступити або просунутися до мети, рухатись у напрямку страхів чи захисних реакцій або професійний саморозвиток і розкриття особистісного потенціалу. Вибрати розвиток замість страху раз десять в день – значить десять разів просунутися до самореалізації.
 
Таким чином, в межах нашого наукового коворкінгу «Я-психолог» ми створюватимемо власний науковий психологічний простір, який сприятиме розкриттю внутрішнього потенціалу та спонукатиме на майбутні наукові розвідки студентів.

 

 

 

 

4. Науковий гурток "Формування навичок саморегуляції"

Керівник: Васильєв О.О.

 

В динамічному сучасному світі, коли різноманітні виклики виникають як гірська лавина, треба зберігати душевну рівновагу, щоб адекватно і оптимально відповідати на них. Вміння об’єктивно визначати і оцінювати свій стан є передумовою оптимальної діяльності. Вміння покращувати своє самопочуття, є запорукою психічного здоров’я і успішної професійної діяльності. 

Приходьте, щоб навчитись допомагати собі і тим, хто Вас оточує. Це того варте…

 

 

 

 

5Міжвузівський клуб "Здоров'я студентської молоді"

Керівники:  Маруненко І.М., Горяна Л.Г.

 

Вміння покращувати своє самопочуття, є запорукою фізичного, психічного здоров’я і успішної професійної діяльності в майбутньому. Участь у діяльності Міжвузівського клубу «Здоров’я студентської молоді» це можливість розширити знання, набути вміння і навички з основ формування здоров’язбережувальних компетенцій студентів в умовах навчально-професійної підготовки.

 

Мета діяльності клубу – вивчення ролі спадковості та факторів довкілля у ґенезі хвороб; об’єктивне визначення і оцінювання власного стану здоров’я, що є передумовою здоров’язбережувальної діяльності.

 

 

  

 

 

6. Психологічна безпека сучасної особистості: практики та технології

 

Загроз власній психологічній безпеці особистості у сучасному світі існує безліч. Проте жити щасливо і відчувати себе позитивно під снагу кожному з нас, хто володіє прикладними навичками прийняття рішень і реалізації поведінкової моделі на основі соціальних, професійних, психологічних компетенцій у сфері безпеки. Учасники студії «Психологічна безпека сучасної особистості: практики та технології» набувають конструктивних навичок копінгу,  оволодівають інтерпретативною компетентністю, техніками опанування (самоопанування) та відповідною системою дій по подоланню, вирішенню критичних ситуацій.

 

До роботи студії запрошуються студенти різних спеціальностей, яким цікава власна психологічна безпека!

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Діяльність Наукова робота Наукові гуртки