Ви тут: Головна Інформація Діяльність Наукова робота Наукові гуртки

Наукові гуртки Інституту людини

В Інституті людини на кафедрах діють наукові гуртки.

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи презентує діяльність 4 наукових гуртків:

1. Інформаційна безпека та комп’ютерна грамотність

Студентський гурток «Інформаційна безпека та комп’ютерна грамотність» пропонує своїм учасникам цікаву та корисну інформацію щодо можливостей використання ресурсів корпоративних електронних поштових скриньок в навчальній та професійній діяльності, етикету ділового електронного листування, рекомендацій зі створення та оформлення текстових документів, мультимедійних презентацій, інтелектуальних карт та графічного оформлення складних текстових документів. Також студенти матимуть змогу відпрацювати навички безпечного пошуку інформації в Інтернет-мережі, формування інформаційної культури та комп’ютерної грамотності.

 

2. Школа волонтерів

Науковий гурток «Школа волонтерів» дає можливості своїм учасникам та учасницям – майбутнім фахівцям – набути тих знань та навичок, які допоможуть їм бути конкурентно спроможними на ринку праці. Студенти зможуть волонтерувати на базі партнерських організацій Інституту людини (Всеукраїнського громадського центру «Волонтер» та Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді), набудуть тренерських навичок та зможуть організовувати і проводити тренінги з різними категоріями дітей та молоді, навчаться писати проекти, будуть залучатися до реалізації соціальних заходів різного рівня тощо.

 

3. Реклама в діяльності соціального педагога

«Реклама в діяльності соціального педагога» - це науково-практичне об’єднання студентів, яке ставить за мету розширити знання та вдосконалити практичні навички в галузі розробки соціальної реклами та рекламно-інформаційної діяльності. Участь у роботі гуртка «Реклама в діяльності соціального педагога» надасть студентам унікальну можливість отримати актуальні знання та розширити досвід зі створення рекламних продуктів на соціально значущі теми, організації рекламно-інфомаційних кампаній некомерційного характеру. Участь в роботі уртка – унікальний шанс отримати корисні знання та розвинути практичні навички, потрібні для успішного здійснення професійної діяльності в майбутньому.

 

4.Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери 

Науковий гурток «Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери»  дає  можливості своїм учасникам та учасницям – майбутнім фахівцям – набути тих знань та навичок, які допоможуть їм бути конкурентно спроможними на ринку праці. Студенти розширять уявлення про професійне самовдосконалення й планування траєкторії професійного розвитку як інструментів підвищення професійної майстерності у зв'язку із постійним зростанням вимог до рівня кваліфікації соціального педагога/соціального працівника та необхідністю освоєння сучасних методів вирішення професійних завдань. 

Кафедра практичної психології пропонує 2 наукові гуртки:

1. Самоактуалізація як повна реалізація потенційних можливостей особистості майбутнього психолога

Самоактуалізація – це стійкі позитивні зміни в особистості, реалізація її природного потенціалу. Ця проблема належить до категорії «вічних», адже кожне нове покоління людей прагне не тільки охопити загальнолюдський зміст проблеми актуалізації людини, а й творчо вирішити її відповідно до свого часу, його набутих знань. Якщо ти цілеспрямована особистість, бажаєш актуалізувати свій потенціал та досягти успіху в житті, то ми на тебе чекаємо!

 

2. Гурток "Науково-дослідна  майстерня".

Керівник - канд.психол.наук, доцент Кайріс Олена Дмитрівна. 

Студентський науково-дослідний гурток "Науково-дослідна  майстерня" – це добровільне творче об'єднання студентів, що прагнуть освоювати методологію і методику дослідницької діяльності та вдосконалювати свої знання в галузі дослідницьких навчальних дисциплін під керівництвом викладача. Мета діяльності наукового гуртка – раннє розкриття інтересів і схильностей студентів до науково-пошукової, дослідницької діяльності, створення умов для їх самореалізації в просторі наукової творчості, формування ціннісного ставлення до наукової діяльності. Тема роботи науково-дослідної майстерні 2015-16 н. р.: «Вікові та гендерні особливості креативності дітей». Результат роботи – оформлення доповіді за результатами дослідження, підготовка статей до публікації та участь з доповіддю на студентській конференції  під час проведення Тижня науки в Інституті людини.

 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти знайомить нас з 3 науковими гуртками:

1. Інклюзивний клуб

Інклюзивний клуб – це об’єднання студентів і викладачів, де кожний має можливість сприяти власному особистісному розвитку, отримуючи нові знання, вміння та навички у сфері навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Участь в інклюзивному клубі відкриє для студентів можливість взяти участь у проектній діяльності та презентувати свої наукові здобутки на фахових конкурсах, студентських конференціях, у фахових виданнях.

 

2. Логодидактична майстерня

«Логодидактична майстерня» - це науково-практичне об’єднання студентів, яке створено на базі логопедичного центру «Логотренажер». Участь у роботі «Логодидактичної майстерні» надасть студентам спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» унікальну можливість отримати науково-дослідницький і практичний досвід у роботі з дітьми з порушеннями мовлення. Наявність у центрі сучасного методичного й дидактичного інструментарію, ігрового матеріалу, комп’ютерного програмового забезпечення корекційно-розвивального характеру «Живий звук» та «Світ звуків» дозволить сформувати професійні уміння та навички в процесі здійснення діагностичної, корекційної та розвивальної роботи.

 

3. Логопсихологічна лабораторія

Науковий гурток «Логопсихологічна лабораторія» - це можливість: доторкнутись до світу людей з особливостями психофізичного розвитку, дослідити та зрозуміти їх труднощі, зануритись у вирій цікавих досліджень, розвинути свій науковий потенціал та аналітичне мислення, сприяти розв’язанню наукових проблем у галузі спеціальної психології та логопсихології зокрема, сформувати навички роботи у команді фахівців, навчитись оформлювати та презентувати результати власної наукової роботи.

  

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології пропонує завітатти до 2 наукових гуртків:

1. Формування навичок саморегуляції

В сучасному мінливому світі дуже важливо зберігати душевну рівновагу, щоб мати можливість приймати і реалізовувати адекватні оптимальні рішення. Головними нашими ворогами в ситуаціях невизначеності при нестачі часу є паніка чи ступор, які дезорганізують нашу діяльність. Тому першочерговою задачею кожного є формування уміння самостійно регулювати свої психічні стани: оптимізувати самопочуття, набувати позитивного настрою і просвітленої свідомості. «Тільки рівна поверхня озера здатна відобразити світло зірок». Приходьте, щоб навчитись це робити самостійно. Ви це зможете.

 

2.Психологічні арт-техніки

Життя – це творчість. А арт-терапія  - це шлях до розвитку, самопізнання та самовираження. Кожного дня в нашій фантазії народжуються цікаві та яскраві образи. І як часто ми даємо їм можливість реалізуватись? Чи думаємо ми про значення цього образу та його впливу на наше життя?

Можливо саме зараз настав час діяти та надати свободу власним мріям і фантазіям, а внаслідок проявити їх в образах особистих творчих робіт. В межах наукового гуртка «Психологічні арт-техніки» ми створюватимемо власний витвір мистецтва, сприятимемо розкриттю твого величезного потенціалу, здобуватимемо новий досвід та горизонти пізнання себе і світу. Щоб розвиватися особистісно та професійно,  необхідно розуміти себе та оточуючих.

      Плейбек-театр, кінотерапія, ігротерапія, фототерапія, інтуїтивно-раціональне малювання, метафоричні карти, проективні техніки та багато інших форм психологічних арт-технік виступають в наш час діючими інструментами для забезпечення потреби суспільства в саморозвитку. Арт-техніки звертаються до почуттів та емоцій, проникаючи глибше, ніж інформація ззовні, дозволяють побачити невимовне, використовуючи для цього фарби, пензлики, рух, голос, реквізит, тим самим віддзеркалюючи життя людей таким, яким воно є насправді і яким його сприймає кожен із нас. Усвідомлюючи своє життя через творчість, у людини з'являється можливість вносити в нього якісні зміни. 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Діяльність Наукова робота Наукові гуртки