Ви тут: Головна Наукова робота План наукового гуртка "Логопсихологічна лабораторія"

План наукового гуртка "Логопсихологічна лабораторія"

 

Назва структурного підрозділу

Інститут людини, кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Назва наукового гуртка

«Логопсихологічна лабораторія»

Керівник (и) наукового гуртка

Таран Оксана Петрівна доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Супрун Ганна Володимирівна викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Рік заснування гуртка

2014

Профільна наукова тема

Теоретично-прикладні дослідження психологічних особливостей осіб з порушеннями психофізичного розвитку

Дослідницьке питання

Роль мовлення у структурі психічної діяльності особистості дитини в нормі та при порушеннях психофізичного розвитку

Завдання гуртка

  • Стимулювання наукових, пошуково-дослідних інтересів майбутніх фахівців.
  • Формування у студентів навичок планування, організації та реалізації теоретичних та емпіричних досліджень.
  • Поглиблення теоретичних знань з логопсихології та спеціальної психології.
  • Вдосконалення навичок оформлення результатів досліджень та їх презентації.

Професійні компетенції, які формуються у студентів

Комунікативна

Здатність працювати у команді.

Інформаційна

Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань.

Здатність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності

Науково-дослідницька

Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності.

Володіння науково-дослідними методами відповідно фахового спрямування.

Обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її реалізації.

Критична обізнаність та інтелектуальна чесність. Здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати нестандартні завдання.

Здатність до реалізації дефектологічних, педагогічних, психологічних, лінгвістичних, медико-біологічних знань для постановки дослідницьких завдань в професійній діяльності

Самоосвітня

Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку.

Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію.

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.

Де і у який спосіб планується висвітлення результатів наукового пошуку гуртківців?

Доповіді на студентських конференціях, круглих столах;

Презентація наукових робіт на фахових конкурсах та олімпіадах;

Статті у електронних та фахових виданнях.

Стислий анонс, який буде розміщено на сайті університету, для рекрутингу студентів до гуртка (це має бути написано живою мовою до 60 слів).

Науковий гурток «Логопсихологічна лабораторія» - це можливість: доторкнутись до світу людей з особливостями психофізичного розвитку, дослідити та зрозуміти їх труднощі, зануритись у вирій цікавих досліджень, розвинути свій науковий потенціал та аналітичне мислення, сприяти розв’язанню наукових проблем в галузі спеціальної психології та логопсихології зокрема, сформувати навички роботи у команді фахівців, навчитись оформлювати та презентувати результати власної наукової роботи.

План роботи наукового гуртка

Дата

Назва заходу

Місце проведення

Відповідальний

Вересень 2016

Планування роботи гуртка, визначення тем дослідження

Інститут людини

Таран О.П.

Супрун Г.В.

25 жовтня

2016

Презентація студентами результатів наукових досліджень за попередній навчальний рік на ІІ Всеукраїнську науково-практичну студентську конференцію "Теоретико-методична спадщина Івана Гавриловича Єременка і сучасність (до 100-річчя від дня народження)".

Національний  педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Таран О.П.

 

Жовтень-листопад

Проведення профорієнтаційного заходу для студентів коледжу за участю наших студентів: «Логопедія – це цікаво та перспективно».

Біла Церква

Таран О.П.

Супрун Г.В.

Викладачі кафедри.

Листопад-травень

«Наукова майстерня» - супровід написання курсових робіт студентів 3 курсу.

Інститут людини

Таран О.П.

Супрун Г.В.

Керівники наукових робіт студентів

Листопад

2016

Логопсихологічна майстерня: «Методи та методики психолого-педагогічного дослідження в логопсихології» (ознайомлення та підготовка діагностичного інструментарію)

Інститут людини

Таран О.П.

Супрун Г.В.

Листопад

2016

Круглий стіл «Проблеми побудови, організації та проведення емпіричного дослідження в логопсихології (для магістрів першого року навчання)»

Інститут людини

Таран О.П.

Листопад

2016

Ознайомлення з прийомами психолого-педагогічного вивчення, які розкривають взаємозвязок мовлення та мислення дитини.

Інститут людини

Супрун Г.В.

Грудень 2016

Логопсихологічний практикум: «Обробка, інтерпретація та представлення результатів наукового дослідження (для магістрів другого року навчання)»

Інститут людини

Таран О.П.

 

 

 

 

Січень

2017

Підготовка науукових робіт студентів до фахових конкурсів, олімпіад, конференцій.

 

Інститут людини

Таран О.П.

Керівники наукових робіт студентів

Лютий 2017

Відпрацювання студентами навичок презентації наукових досліджень (підготовка презентацій та доповідей).

Інститут людини

Таран О.П.

Керівники наукових робіт студентів

Лютий-квітень

Відпрацювання студентами професійних комунікативних навичок під час проведення психолого-педагогічного вивчення дитини

Інститут людини

Супрун Г. В.

Лютий-квітень

«Психодіагностична студія» - формування практичних навичок студентів з діагностики психологічної готовності дітей до школи»

Інститут людини

Таран О.П.

Супрун Г.В.

Березень

2017

Участь студентів у студентських конференціях, фахових конкурсах та олімпіадах

За місцем проведення

Таран О.П.

Керівники наукових робіт студентів

Квітень

2017

Круглий стіл «Взаємозвязок теорії та практики у навчальному процесі майбутніх логопедів: проблеми, реалії та перспективи». (тиждень кафедри)

Інститут людини

Таран О.П.

Травень

2017

Участь у студентській міжкафедральній конференції Інституту людини «Перші кроки у науку» (тиждень науки)

Інститут людини

Таран О.П.

Керівники наукових робіт студентів

Червень

2017

Підготовка та подання статей до електронного студентського збірника наукових статтей та фахових видань.

Інститут людини

Таран О.П.

Керівники наукових робіт студентів

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Наукова робота План наукового гуртка "Логопсихологічна лабораторія"